Zwrot podatku z Austrii

Pracownicy na zakończenie roku kalendarzowego powinni dostać od swoich austriackich pracodawców Lohnzettel (L16), czyli kartę podatkową, która pozwala na rozliczenie się z fiskusem. Rozliczając podatek należy uwzględnić wszystkie dochody, zarówno regularną wypłatę, jak i wszystkie dodatkowe świadczenia otrzymane od pracodawcy.

Rozliczenia z podatku

Rezydenci, czyli osoby, które przebywały i pracowały w Austrii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Pracownicy sezonowi, którzy podejmowali pracę przez krócej niż pół roku, mogą nawet odzyskać całość nadpłaconego podatku! Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dochody są niższe niż kwota wolna od podatku. W zeszłym roku wynosiła ona 11 tysięcy Euro.

Kwota, której można się spodziewać, jak zwykle, uzależniona jest od wysokości całkowitego rocznego zarobku brutto oraz sumy zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego.  Proces zwrotu podatku trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy, a o odzyskanie podatku można ubiegać się nawet do pięciu lat wstecz.

Polska i Austria znajdują się w kręgu krajów, które podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dlatego też wszystkie dochody uzyskane za granicą należy zgłosić w zeznaniu podatkowym dla polskiego urzędu skarbowego. Nie płaci się wtedy od nich podatku, ale mogą one wpłynąć na wysokość podatku płaconego w kraju.

Pracownicy na zakończenie roku kalendarzowego powinni dostać od swoich austriackich pracodawców Lohnzettel (L16), czyli kartę podatkową, która pozwala na rozliczenie się z fiskusem. Rozliczając podatek należy uwzględnić wszystkie dochody, zarówno regularną wypłatę, jak i wszystkie dodatkowe świadczenia otrzymane od pracodawcy. Rozliczenia z podatku Rezydenci, czyli osoby, które przebywały i pracowały w Austrii przez okres dłuższy niż sześć miesięcy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Pracownicy sezonowi, którzy podejmowali pracę przez krócej niż pół roku, mogą nawet odzyskać całość nadpłaconego podatku! Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli dochody są niższe niż kwota wolna od podatku. W zeszłym roku wynosiła ona 11 tysięcy Euro. […]

Czytaj artykuł