Zorgverzekering – ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Jadąc do Holandii do pracy pamiętajmy, że istnieje tam obowiązek dokonania samodzielnego ubezpieczenia zdrowotnego (zorgverzekering), i to nawet jeśli jesteśmy ubezpieczeni w Polsce. Obowiązek ten dotyczy także pracowników sezonowych i tymczasowych, natomiast zwolnieni z niego są wyłącznie pracownicy oddelegowani do pracy w Holandii.

Polisę ubezpieczeniową wykupujemy w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Obowiązek ten nabywamy w pierwszym dniu pracy bądź zameldowania się. W Holandii zdefiniowany jest prawnie tzw. pakiet podstawowy ubezpieczenia, który w każdym z tych towarzystw będzie identyczny, ale już wysokość składki może się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Wysokość takiej składki oscyluje w okolicach 100 Euro miesięcznie. I tu uwaga: zakres tej podstawowej polisy jest dosyć wąski, nie wszystkie leki i usługi medyczne będziemy mieć zrefundowane, więcej też zapłacić trzeba np. za opiekę stomatologiczną (po 22 roku życia). Dlatego posiadając wyłącznie takie podstawowe ubezpieczenie musimy liczyć się z tym, że w przypadku choroby będziemy jednak sporo płacić np. za niektóre leki czy usługi.

Co więcej, w Holandii funkcjonuje tzw. eigen risico (ryzyko własne) – jeśli więc zdarzy się sytuacja wymagająca specjalistycznego leczenia czy pomocy w szpitalu (ale nie chodzi o zwykłą wizytę u lekarza pierwszego kontaktu), to pierwsze 350 Euro i tak płacimy zawsze (jeśli mamy tylko pakiet podstawowy ubezpieczenia) z własnej kieszeni, dopiero kiedy koszty takich usług są wyższe, to resztę dofinansuje towarzystwo w ramach polisy.

Możemy oczywiście rozszerzyć pakiet o uzupełnienie, które będą już różnić się zarazem zawartością jak i ceną w zależności od towarzystwa.

Niektórzy pracodawcy stosują ubezpieczenia grupowe dla swoich pracowników, spytajmy więc pracodawcy, czy istnieje możliwość dołączenia do takiego grupowego ubezpieczenia, a jeśli tak, upomnijmy się o otrzymanie polisy i warunków ubezpieczenia.

Konsekwencją braku ubezpieczenia są oczywiście przede wszystkim wysokie koszty leczenia w przypadku choroby czy wypadku. Ale za brak dopełnienia obowiązku ubezpieczenia ubezpieczenia zdrowotnego można także otrzymać karę grzywny. Najpierw holenderski Zorginstituut Nederland wysyła pismo. Jeśli w przeciągu 3 miesięcy od tego listu nie wykupi się polisy, grozi kara grzywny, aktualnie jest to 332,25 Euro (możliwą do zapłacenia w trzech równych ratach). Jeśli i to okaże się nieskuteczne, dostaniemy drugą taka samą grzywnę, a potem do gry wchodzi już komornik z kosztami.

Jeśli zalegamy ze składką dłużej niż sześc miesięcy, zapłacimy większą składkę, będzie to potrącane z wynagrodzenia lub ze świadczeń.

Jeśli nasz dochód nie jest wysoki, możemy uzyskać prawo do dofinansowania kosztów ubezpieczenia.

Bardzo korzystne jest to, że możemy (a nawet mamy obowiązek) dołączyć bezpłatnie dzieci do swojej polisy.

Pamiętajmy, że rezygnując z polisy musimy musimy powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe w formie pisemnej wraz z podaniem powodu rezygnacji. Obowiązuje okres wypowiedzenia naniesiony na umowie, warto sprawdzić go zawczasu!

Jadąc do Holandii do pracy pamiętajmy, że istnieje tam obowiązek dokonania samodzielnego ubezpieczenia zdrowotnego (zorgverzekering), i to nawet jeśli jesteśmy ubezpieczeni w Polsce. Obowiązek ten dotyczy także pracowników sezonowych i tymczasowych, natomiast zwolnieni z niego są wyłącznie pracownicy oddelegowani do pracy w Holandii. Polisę ubezpieczeniową wykupujemy w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym. Obowiązek ten nabywamy w pierwszym dniu pracy bądź zameldowania się. W Holandii zdefiniowany jest prawnie tzw. pakiet podstawowy ubezpieczenia, który w każdym z tych towarzystw będzie identyczny, ale już wysokość składki może się różnić w zależności od ubezpieczyciela. Wysokość takiej składki oscyluje w okolicach 100 Euro miesięcznie. I […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!