Zasiłki w Norwegii – komu i za co przysługują?

Wielu rodaków decyduje się na pracę w Norwegii. Niektórych, na przykład mieszkańców Trójmiasta, przyciąga bliskość i możliwość weekendowych powrotów do domu, innych – bardzo wysokie zarobki i bardzo wysoki standard życia, a także niskie bezrobocie.

Norwegia, podobnie jak inne kraje skandynawskie, reprezentuje nordycki model polityki społecznej i gwarantuje swoim mieszkańcom kompleksowy system świadczeń socjalnych.

Zasiłek chorobowy

Przysługuje pracownikom zatrudnionym u norweskich pracodawców w przypadku choroby lub wypadku. Takie zdarzenie musi być niezwłocznie zgłoszone pracodawcy, któremu musisz wręczyć zwolnienie lekarskie. Aby uzyskać to świadczenie musisz przepracować u pracodawcy co najmniej 4 tygodnie. Jeśli chodzi o wypadek przy pracy, to staż nie ma znaczenia – zasiłek jest wypłacany, nawet jeśli zdarzył się pierwszego dnia pracy.

Więcej na stronie NAV.

Arbeidsavklaringspenger – zasiłek rehabilitacyjny

W przypadku gdy pracownik po roku przebywania na zasiłku chorobowym dalej nie doszedł do formy i nie jest zdolny do pracy, ma prawo starać się o arbeidsavklaringspenger (AAP), nazywany potocznie zasiłkiem rehabilitacyjnym. Zasiłek rehabilitacyjny wynosi 66% dotychczasowego wynagrodzenia. Aby go uzyskać, konieczne jest regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne w Norwegii lub 3 lata przed wypadkiem w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezbędne będzie również przedstawienie dokumentacji medycznej, zaświadczenia o wypadku przy pracy (jeśli takowy miał miejsce),  aktualnego CV, a także kodu MinID lub loginu i hasła do strony NAV.

Zasiłek pogrzebowy i renta

Osoby, które uległy wypadkom pozostawiającym trwałe skutki i nigdy nie będą już zdolne do pracy,  mogą wnioskować o uførepensjon, czyli rentę. Świadczenia wypłacane są nieustannie aż do 67-go roku życia. Cały proces ubiegania się o świadczenie jest bardzo długi, ponieważ norweski rząd wymaga skrupulatnego udokumentowania niezdolności do pracy.

Małżonka (lub małżonek) zmarłego norweskiego pracownika może wystąpić po jednorazowy zasiłek pogrzebowy, który maksymalnie wynosi do 19 900 NOK. Przyznawany jest tylko na pokrycie faktycznych wydatków.

Uwaga! Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest tylko w jednym z krajów EOG – musisz wybrać, czy pobierzesz go w Polsce, czy tez w Norwegii!

Zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli straciłeś pracę, na przykład w przypadku gdy firma w której pracowałeś upadla, jeśli bezskutecznie poszukujesz zatrudnienia lub zakładasz swoją firmę, to możesz ubiegać się o przyznanie Ci zasiłku dla osób bezrobotnych. Jest jednak jeden haczyk. Aby otrzymać ten zasiłek, musisz  przepracować 8 pełnych tygodni etatowych na przestrzeni 12 tygodni, a zatrudnienie musi nastąpić przed upływem 12 tygodni od daty przyjazdu do Norwegii. W jaki sposób ubiegać się o zasiłek? Udaj się do miejscowego biura NAV i zarejestruj się jako osoba bezrobotna, a następnie wypełnij formularz wniosku i dołącz wszelkie niezbędne dokumenty.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma pomóc w wychowaniu dzieci. Przyznawany jest na okres do miesiąca przed ukończeniem 18 roku życia dziecka i wynosi 970,00 NOK miesięcznie (wypłacany jest pod koniec każdego miesiąca). Mogą się o niego ubiegać rodzice dziecka, które ukończyło już jeden miesiąc życia, lub jeśli minął miesiąc od czasu ich przyjazdu do Norwegii.

Zasiłek opiekuńczy

Przysługuje rodzicom i opiekunom dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany na maksymalnie 23 miesiące i wypłacany jest pod koniec każdego miesiąca na jedno dziecko w kwocie 3.303 NOK miesięcznie

Mąż w Norwegii,  żona w Polsce?

Czy w takim przypadku (lub odwrotnym) też należy się zasiłek? TAK! – pod warunkiem, że małżonek mieszkający w Polsce nie podjął pracy ani nie pobiera świadczeń w Polsce.

Skorzystaj z pomocy tych, którzy się na tym znają!

Prawodawstwo każdego kraju jest nieco inne, w każdym z nich zróżnicowane są uprawnienia, procedury i warunki uzyskania świadczeń. Prawo to często jest nieczytelne, szczególnie dla obcokrajowców. Pamiętajmy, że zawsze możemy zwrócić się do fachowego biura podatkowego (np. euro-punkt.pl), które za niewielką opłatą pomoże uzyskać dodatki, zasiłki i inne świadczenia.

A co w przypadku, gdy norweski pracodawca nie wywiązuje się ze swych obowiązków? Przeczytasz o tym TUTAJ.

Wielu rodaków decyduje się na pracę w Norwegii. Niektórych, na przykład mieszkańców Trójmiasta, przyciąga bliskość i możliwość weekendowych powrotów do domu, innych – bardzo wysokie zarobki i bardzo wysoki standard życia, a także niskie bezrobocie. Norwegia, podobnie jak inne kraje skandynawskie, reprezentuje nordycki model polityki społecznej i gwarantuje swoim mieszkańcom kompleksowy system świadczeń socjalnych. Zasiłek chorobowy Przysługuje pracownikom zatrudnionym u norweskich pracodawców w przypadku choroby lub wypadku. Takie zdarzenie musi być niezwłocznie zgłoszone pracodawcy, któremu musisz wręczyć zwolnienie lekarskie. Aby uzyskać to świadczenie musisz przepracować u pracodawcy co najmniej 4 tygodnie. Jeśli chodzi o wypadek przy pracy, to staż nie ma […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!