Zasiłki na dzieci: Wielka Brytania

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii mają możliwość ubiegania się o świadczenie rodzinne. Komu dokładnie się on należy?

Zasiłek na dzieci w Wielkiej Brytanii, to znaczy Child benefit (Chb) jest przeznaczony dla rodziców dziecka (zarówno biologicznych, jak i zastępczych), którzy je utrzymują. Dodatkowo mogą się o niego ubiegać również osoby, które płacą na nie jedynie alimenty, o ile drugi rodzic już go nie pobiera.

CHb ma za zadanie wspomóc rodziców finansowo w celu odpowiedniego wychowania potomstwa i zapewnieniu mu dobrych warunków do życia. Na każde z dzieci można pobierać zasiłek przypisany do jednego z rodziców. Jest on przeznaczony dla podopiecznych poniżej 16 roku życia lub jeżeli mają do 17 lat i są na etapie poszukiwania pracy. Jeżeli dzieci po ukończeniu 16 roku życia kontynuują naukę, czas możliwości pobierania Child benefid przedłuża się do chwili ukończenia 20 roku życia. Nie mają tu znaczenia kryteria dochodowe ani obywatelstwo. Świadczenie rodzinne należy się natomiast również osobom, które nie mieszkają z dzieckiem, jednak je utrzymują i nie pobierają innych świadczeń z tym związanych.

Kwota świadczenia rodzinnego w Wielkiej Brytanii uzależniona jest od liczby dzieci i wynosi obecnie 20,70 funtów na tydzień za pierwsze dziecko oraz 13,17 za każde kolejne, przy czym, jeżeli podopieczny posiada jedynie jednego rodzica, urząd może przyznać dodatkowe świadczenie w postaci quardian’s allowance. Zwiększa ono kwotę zasiłku rodzinnego o 16,44 funtów. Na dzieci niepełnoprawnych można się ubiegać o świadczenie Disability Living Allowence. Standardowo pieniądze są przelewane na rachunek bankowy rodzica raz w miesiącu.

Wniosek pozwalający ubiegać się o świadczenie można pozyskać bezpośrednio z urzędu, telefonicznie lub za pomocą strony internetowej. Nosi on nazwę CH2. Załącznikami do wniosku powinny być obowiązkowo akty urodzenia dzieci lub dokumenty potwierdzające jego adopcję. Adres wysyłki dokumentacji to: Child Benefits Office, Freepost, NEA 10463, PO BOX 133, Washington NE39 7BR.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi do 3 miesięcy dla dzieci urodzonych na terenie Wielkiej Brytanii lub więcej dla tych, które dopiero co tu przyjechały ze względu na konieczność sprawdzenia, czy nie jest już pobierane na nie świadczenie z innego kraju. Warto również wiedzieć, że brytyjskie świadczenie rodzinne przyznawane jest dzieciom dopiero co przybyłym na Wyspy jedynie w wypadku gdy jeden z rodziców jest tu legalnie zatrudniony od co najmniej 3 miesięcy.

Wspomniany wniosek należy dokładnie wypełnić w oparciu o prawdziwe informacje i jeżeli jest to konieczne, osoba składająca go powinna dołączyć wymagane przez urząd dodatkowe załączniki.

Należy pamiętać, że jeżeli dziecko przekroczy wiek umożliwiający pobieranie świadczenia, kończy edukację lub po prostu usamodzielni się finansowo, należy zgłosić ten fakt do urzędu oraz zaprzestać korzystania z Child benefit, ponieważ bezprawnie pozyskane środku trzeba będzie zwrócić i może okazać się, że do tego naliczone zostaną odsetki za wprowadzenie urzędu w błąd!

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii mają możliwość ubiegania się o świadczenie rodzinne. Komu dokładnie się on należy? Zasiłek na dzieci w Wielkiej Brytanii, to znaczy Child benefit (Chb) jest przeznaczony dla rodziców dziecka (zarówno biologicznych, jak i zastępczych), którzy je utrzymują. Dodatkowo mogą się o niego ubiegać również osoby, które płacą na nie jedynie alimenty, o ile drugi rodzic już go nie pobiera. CHb ma za zadanie wspomóc rodziców finansowo w celu odpowiedniego wychowania potomstwa i zapewnieniu mu dobrych warunków do życia. Na każde z dzieci można pobierać zasiłek przypisany do jednego z […]

Czytaj artykuł