Zasiłki na dzieci: Niemcy

Niemcy to kraj, w którym prowadzona jest wysoko rozwinięta polityka socjalna. W związku z jego członkostwem w Unii Europejskiej, o wiele świadczeń związanych z wychowywaniem dzieci mogą ubiegać się również pracownicy z innych krajów, np. Polski.

Niestety ostatnio w związku z poszukiwaniem przez RFN oszczędności, zmieniają się regulacje związane z zasiłkami dla obcokrajowców. Ostatnio z 4 lat na pół roku wstecz został zmieniony okres, w którym można ubiegać się Kindergeld. Obecnie natomiast politycy rozważają zmniejszenie o połowę kwoty zasiłku dla tych pracowników, których dzieci nie przebywają w Niemczech, w celu wyrównania ich z kwotami, dostosowanymi do kosztów życia w danym państwie. Pomimo ciągle zmieniających się regulacji warto wiedzieć, do jakich zasiłków rodzinnych mają prawo pracownicy w Niemczech.

Mutterschaftsgeld – zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński w Niemczech przeznaczony jest dla kobiet w ciąży mieszkających tu i będących tu ubezpieczonym. Okres pobierania tego zasiłku trwa od 6 tygodnia przed porodem do 8 tygodnia po porodzie.

Jego kwota wynosi 13 euro dziennie. Kobiety pracujące do tych 13 euro powinny otrzymać od pracodawcy kwotę wyrównującą płatności tak, aby ciężarna otrzymywała pełną kwotę wynagrodzenia. Zasiłek macierzyński nie jest przeznaczony dla kobiet, które nie pracują lub są samozatrudnione.

Kindergeld – świadczenie rodzinne

Kindergeld jest to świadczenie rodzinne dla osób pracujących na terenie Niemiec, będących rezydentami podatkowymi, które posiadają dzieci i wspólny meldunek z nimi. W związku z tym, że dla pracowników zagranicznych pieniądze na to świadczenie wypłacane są obecnie na podstawie decyzji podatkowych pół roku wstecz, należy składać wnioski o Kindergeld do Familienkasse jak najwcześniej i w miarę możliwości dostarczać do urzędu resztę wymaganych dokumentów zaraz po ich otrzymaniu.

Kwoty Kindergeld w 2018 roku wynoszą 194 euro na 1 i 2 dziecko, 200 euro na 3 dziecko oraz 225 euro na każde kolejne i w następnych latach mogą ulec zmniejszeniu dla osób, których dzieci nie przebywają na terenie Niemiec. Termin otrzymywania zasiłku Kindergeld jest uzależniony od numeru Kindergeldnummer – jeżeli ostatnia cyfra tego numeru wynosi 0 lub 1 – świadczenie będzie wypłacane na początku miesiąca, przy numerach 2-7 w środku miesiąca, natomiast w wypadku numerów 8 lub 9 na końcu miesiąca.

Kinderzuschlach – dodatek do Kindergeld

Kinderzuschlach jest zasiłkiem dla rodziców zarabiających powyżej kwoty minimalnej (czyli 600 euro) wychowujących dziecko, z którym mieszkają samotnie lub mniej niż 900 euro dla rodziców wychowujących dziecko wspólnie, ale nieprzekraczających kwoty dochodu maksymalnego.

Kwota zasiłku Kinderzuschlach wynosi 170 euro miesięcznie na każde dziecko.

Elterngeld

Elterngeld jest to zasiłek dla rodziców opiekujących się dzieckiem, będący odpowiednikiem polskiego zasiłku wychowawczego. Przysługuje rodzicom mieszkającym w Niemczech wraz z dzieckiem, pozostających na urlopie wychowawczym do 14 miesiąca od urodzenia dziecka. Jeden rodzic może pobierać ten zasiłek przez maksymalnie rok.

Kwota Elterngeld wynosi między 65, a 67% wynagrodzenia rodzica (od 300 do 1800 euro na miesiąc).

Niemcy to kraj, w którym prowadzona jest wysoko rozwinięta polityka socjalna. W związku z jego członkostwem w Unii Europejskiej, o wiele świadczeń związanych z wychowywaniem dzieci mogą ubiegać się również pracownicy z innych krajów, np. Polski. Niestety ostatnio w związku z poszukiwaniem przez RFN oszczędności, zmieniają się regulacje związane z zasiłkami dla obcokrajowców. Ostatnio z 4 lat na pół roku wstecz został zmieniony okres, w którym można ubiegać się Kindergeld. Obecnie natomiast politycy rozważają zmniejszenie o połowę kwoty zasiłku dla tych pracowników, których dzieci nie przebywają w Niemczech, w celu wyrównania ich z kwotami, dostosowanymi do kosztów życia w danym […]

Czytaj artykuł