Zasiłki na dzieci: Holandia

Zasiłki na dzieci to popularna forma wsparcia finansowego dla rodziców wychowujących dzieci. W Holandii zasiłkiem dla dzieci jest Kinderbijslag, związany z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Dodatkowo można ubiegać się o dodatek na dziecko – kindgebonden budget.

Kinderbijslag, to zasiłek na dziecko w wieku do 18 lat. Przysługuje on na dzieci biologiczne, adoptowane oraz przysposobione. Co ciekawe, o zasiłek mogą ubiegać się nie tylko rodzice, ale też dziadkowie dzieci. Warunkiem uzyskania zasiłku jest praca w Holandii. Zasiłek przysługuje mieszkańcom Holandii, pracownikom stałym oraz tymczasowym, wykonującym pracę w Holandii, która podlega opodatkowaniu.

Urzędem, który zajmuje się zasiłkiem rodzinnym, jest Sociale Verzekeringsbank (SVB). Sposoby przyznawania Kinderbijslag reguluje ustawa „Algemene Kinderbijslagwet”.

Wysokość Kinderbijslag jest zależna od wieku dziecka – im starsze dziecko, tym kwota zasiłku jest większa. W 2018 roku kwoty zasiłku wynoszą odpowiednio:

 • 201,05 euro na kwartał dla dziecka w wieku do 5 lat,
 • 244,13 euro na kwartał dla dziecka w wieku 6-11 lat,
 • 287,21 euro na kwartał dla dziecka w wieku 12-17 lat.

Kinderbijslag wypłacany jest co kwartał: 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października oraz 2 stycznia.

Wniosek

Wniosek o zasiłek należy złożyć do wcześniej wymienionego SVB. Sposób złożenia wniosku zależny jest od sytuacji osoby składające. Inny będzie wniosek dla osób, które pracują w Holandii od niedawna, inny dla osób, które mieszkają w Holandii i ich dziecko urodziło się w Holandii, jeszcze inny dla tych, którzy mieszkają w Holandii, ale ich dziecko urodziło się poza Holandią.

Łączne dla wszystkich sytuacji jest to, że wniosek powinna złożyć osoba zamieszkała w Holandii lub będąca zatrudnioną u holenderskiego pracodawcy. Jeżeli dziecko urodziło się na terenie Holandii, powinno zostać tam zameldowane w urzędzie gminy, skąd po zameldowaniu nowego członka rodziny otrzymamy wniosek umożliwiający pobieranie świadczenia. W innych przypadkach po wniosek należy udać się do SVB lub pozyskać go drogą elektroniczną i odesłać wykorzystując do tego DigiD (digital passport, rodzaj podpisu elektronicznego).

Dokumenty, jakie należy przesłać wraz z wnioskiem:

 • numer BSN,
 • paszport/ dowód osobisty (swój oraz partnera/partnerki),
 • potwierdzenie wspólnego zameldowania z dzieckiem w Polsce
 • numer rachunku bankowego IBAN;
 • okresy zamieszkania/pracy w Holandii i poza Holandią,
 • jaaropgaaf,
 • dane pracodawcy,
 • dla osób pozostających w związku małżeńskim akt zawarcia małżeństwa
 • akty urodzenia dzieci,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o niepobieraniu zasiłku w Polsce.

Kindenbonden budget

W Holandii możliwe jest również ubieganie o zasiłek na dziecko „kindenbonden budget”, jednak jest on już zależny od dochodu rodziny. Kindenbonden budget to forma dodatku pieniężnego wypłacanego przez Urząd Skarbowy. O możliwości pobierania kindenbonden budget powinien poinformować SVB. W wielu wypadkach kieruje on również tę informację do Urzędu Skarbowego, który na jej podstawie wypłaca świadczenie.

Źródło: svb.nl

Zasiłki na dzieci to popularna forma wsparcia finansowego dla rodziców wychowujących dzieci. W Holandii zasiłkiem dla dzieci jest Kinderbijslag, związany z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Dodatkowo można ubiegać się o dodatek na dziecko – kindgebonden budget. Kinderbijslag, to zasiłek na dziecko w wieku do 18 lat. Przysługuje on na dzieci biologiczne, adoptowane oraz przysposobione. Co ciekawe, o zasiłek mogą ubiegać się nie tylko rodzice, ale też dziadkowie dzieci. Warunkiem uzyskania zasiłku jest praca w Holandii. Zasiłek przysługuje mieszkańcom Holandii, pracownikom stałym oraz tymczasowym, wykonującym pracę w Holandii, która podlega opodatkowaniu. Urzędem, który zajmuje się zasiłkiem rodzinnym, jest Sociale Verzekeringsbank (SVB). […]

Czytaj artykuł