Zasiłki dla Polaków w Norwegii

Wystarczy tylko 8 tygodni pracy na pełnym etacie, aby móc starać się o zasiłek dla bezrobotnych, jak to działa?

Należy spełnić dwa warunki. Pierwszy z nich jest ściśle związany ze stażem pracy, należy zatem przepracować minimum 8 tygodni w okresie ostatnich 3 miesięcy. Drugi warunek to zarobki. Dochody, które osiągnęliśmy podczas naszego stażu pracy, w ostatnim roku musi wynosić przynajmniej 132 555 koron, bądź minimum 265 110 koron na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Gdzie jest haczyk?

Przeliczając odpowiednio stawki, okazuje się, że aby móc ubiegać się o zasiłek po 8 przepracowanych tygodniach, stawka miesięczna, którą powinniśmy zarobić, musiałaby wynosić około 66 tysięcy koron. Jest to prawie nie możliwe.

Wysokość wynagrodzenia, a długość zasiłku.

Warto wspomnieć, iż długość pobieranego zasiłku jest bezpośrednio związany z wysokością uzyskiwanych przez nas dochodów. Norweskie prawo mówi, iż osoba która straciła pracę, może przebywać na owym zasiłku w okresie nie dłuższym niż 104 tygodnie, oczywiście pod warunkiem, że jego zeszłoroczne dochody wynosiły co najmniej 158 tysięcy koron. Co zatem z osobami, które nie osiągnęły powyższych zarobków? Wówczas przysługują im zaledwie 52 tygodnie prawa do zasiłku.

Co z innymi przypadkami?

Osoby, które zostały zwolnione tymczasowo przez pracodawce, lub osoby, których czas pracy został zredukowany o 50%, mają prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, nie dłuższy niż 52 tygodnie. Ważne jest, aby w takiej sytuacji, przyczyna zwolnienia dotyczyła braku możliwej pracy, lub wynikała z innych okoliczności na które pracodawca nie ma wpływu.

Urząd Pracy.

Wypłatami świadczeń zajmuje się Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej, w skrócie NAV. Podobnie jak w Polsce, osoby zarejestrowane w NAV zobowiązane są do aktywnego szukania pracy, uczestniczenia w spotkaniach organizowanych dla zarejestrowanych, oraz na odpowiadanie na ogłoszenia pracy. Analogicznie do polskiego Urzędu Pracy, również w Norwegii osoby bezrobotne muszą informować o swoim obecnym statusie. Niezłożenie stosownych informacji może skutkować utratą uprawnień do zasiłku dla osób bezrobotnych, a w konsekwencji usunięcie z NAV.

Wystarczy tylko 8 tygodni pracy na pełnym etacie, aby móc starać się o zasiłek dla bezrobotnych, jak to działa? Należy spełnić dwa warunki. Pierwszy z nich jest ściśle związany ze stażem pracy, należy zatem przepracować minimum 8 tygodni w okresie ostatnich 3 miesięcy. Drugi warunek to zarobki. Dochody, które osiągnęliśmy podczas naszego stażu pracy, w ostatnim roku musi wynosić przynajmniej 132 555 koron, bądź minimum 265 110 koron na przestrzeni ostatnich trzech lat. Gdzie jest haczyk? Przeliczając odpowiednio stawki, okazuje się, że aby móc ubiegać się o zasiłek po 8 przepracowanych tygodniach, stawka miesięczna, którą powinniśmy zarobić, musiałaby wynosić około 66 […]

Czytaj artykuł