Zasiłek rodzinny w Belgii – Kinderbijslag

Zasiłek rodzinny Kinderbijslag jest wsparciem finansowym przeznaczonym na wychowanie dziecka i zapewnienie mu stabilizacji i odpowiedniego standardu życia.

Komu przysługuje?

Zasiłek wypłacany jest wszystkim osobom pracującym u belgijskiego pracodawcy. Muszą być to osoby zatrudnione na umowę o pracę, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Belgii lub osoby uprawnione do otrzymywania belgijskich zasiłków socjalnych (np. zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego). Świadczenie wypłacane jest również tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza Belgią, ale opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w Belgii. Kinderbijslag przyznawany jest niezależnie od narodowości.

Osoby oddelegowane do pracy w Belgii oraz pracownicy sezonowi niestety nie mają prawa do zasiłku rodzinnego w tym kraju.

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Od 1 sierpnia 2013 Kinderbijslag wynosi:

  • Na pierwsze dziecko – 90,28 €
  • Na drugie dziecko – 167,05 €
  • Na trzecie i każde następne dziecko – 249,41€

Zasiłek jest podwyższany o dodatek wiekowy z chwilą ukończenia przez dziecko 6, 12 i 18 lat. Co roku w sierpniu wraz z zasiłkiem rodzinnym za miesiąc lipiec jest wypłacana premia szkolna. Dodatkowo rodzice dzieci niepełnosprawnych, półsierot, dzieci niepełnosprawnych rodziców lub rodziców przebywających na zasiłku dla bezrobotnych, a także dzieci emerytów oraz osób samotnie wychowujących dzieci mogą liczyć na dodatkowe wsparcie pieniężne.

Świadczenie wypłacane jest jednemu rodzicowi, najczęściej matce.

Jakie dokumenty należy zebrać, by ubiegać się o Kinderbijslag?

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny z Belgii:

  • loonfiche/ fiche de renumeration od belgijskiego pracodawcy, ewentualnie comiesięczne paski wypłaty loonbrief,
  • poświadczenie zameldowania rodziny na formularzu E401,
  • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia formularz E402 do podbicia w miejscu, gdzie dziecko pobiera naukę

Jak długo trwają procedury przyznawania świadczenia?

Niestety, jeśli chodzi o zasiłek na dziecko mieszkające w Polsce, może to być nawet kilka miesięcy. Wynika to z trudności komunikacji pomiędzy Kinderbijslagfonds a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Polsce. Zwykle jest to 3 do 6 miesięcy.

Aby przyspieszyć ten proces i maksymalnie usprawnić formalności, możesz skorzystać z pomocy polskich biur, specjalizujących się w zwrocie podatku i przyznawaniu świadczeń z zagranicy, na przykład ogólnopolska sieć Euro-Punkt.pl.

Zasiłek rodzinny Kinderbijslag jest wsparciem finansowym przeznaczonym na wychowanie dziecka i zapewnienie mu stabilizacji i odpowiedniego standardu życia. Komu przysługuje? Zasiłek wypłacany jest wszystkim osobom pracującym u belgijskiego pracodawcy. Muszą być to osoby zatrudnione na umowę o pracę, osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Belgii lub osoby uprawnione do otrzymywania belgijskich zasiłków socjalnych (np. zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego). Świadczenie wypłacane jest również tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza Belgią, ale opłacają składki na ubezpieczenie społeczne w Belgii. Kinderbijslag przyznawany jest niezależnie od narodowości. Osoby oddelegowane do pracy w Belgii oraz pracownicy sezonowi niestety nie mają prawa do zasiłku rodzinnego w tym kraju. […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!