Formalności meldunkowe w Holandii – gdzie, co i jak?

Od listopada 2012 w Holandii obowiązkowy jest meldunek dla wszystkich imigrantów. Meldunek poświadczający zamieszkanie w tym kraju jest konieczny do uzyskania numeru podatkowo-ewidencyjnego BSN (Burgerservicenummer), przez co nabywamy z kolei podstawowe uprawnienia. Przede wszystkim chodzi o prawo do podjęcia pracy na terenie Holandii (od listopada 2012 także sezonowej – wcześniej przepisy były inne), ale także do kupna czy wynajęcia tam mieszkania, korzystania z opieki zdrowotnej oraz zapisania dziecka do szkoły. Taki numer otrzymuje się (bezpłatnie) w urzędzie gminy podczas rejestracji w Gminnej Ewidencji Mieszkańców. Obywatele Polski jako obywatele UE nie potrzebują zezwolenia na pobyt, aby móc mieszkać i pracować w Holandii, wystarczy więc do dokonania meldunku ważny dowód lub paszport plus dokumenty poświadczające miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkamy u kogoś, będzie to oświadczenie podpisane przez tę osobę wraz z kopią jej dowodu tożsamości, jeśli wynajmujemy mieszkanie albo kupiliśmy własne, będzie to umowa kupna bądź najmu tego mieszkania. Pamiętajmy że trzeba jednak stawić się osobiście, tak więc nie może nas zarejestrować nikt inny z naszymi dokumentami, ani my nie zameldujemy np. dziecka bez jego obecności.

Są dwa możliwe tryby zameldowania się: możemy zarejestrować się jako osoba przebywająca czasowo do 4 miesięcy (nierezydent) albo jako mieszkaniec Holandii na dłuższy okres (rezydent). Obowiązku zameldowania się należy dokonać w okresie pierwszych 5 dni pobytu w Holandii. W przypadku przedłużającego się ponad 4 miesiące pobytu nierezydenta powinniśmy zgłosić ten fakt niezwłocznie w gminie.

Rezydenci opuszczający Holandię i wracający do swojego kraju mają obowiązek zgłoszenia tego faktu w urzędzie gminy, nierezydenci nie mają takiego obowiązku. Natomiast muszą być zgłoszone w urzędzie gminy przypadki przeprowadzki zarówno w obrębie danej gminy, jak i do innej gminy (w tym drugim przypadku zgłoszenia dokonujemy w nowej gminie). We wszystkich powyższych przypadkach zmiany miejsca zamieszkania zachowujemy przyznany numer BSN.

Od listopada 2012 w Holandii obowiązkowy jest meldunek dla wszystkich imigrantów. Meldunek poświadczający zamieszkanie w tym kraju jest konieczny do uzyskania numeru podatkowo-ewidencyjnego BSN (Burgerservicenummer), przez co nabywamy z kolei podstawowe uprawnienia. Przede wszystkim chodzi o prawo do podjęcia pracy na terenie Holandii (od listopada 2012 także sezonowej – wcześniej przepisy były inne), ale także do kupna czy wynajęcia tam mieszkania, korzystania z opieki zdrowotnej oraz zapisania dziecka do szkoły. Taki numer otrzymuje się (bezpłatnie) w urzędzie gminy podczas rejestracji w Gminnej Ewidencji Mieszkańców. Obywatele Polski jako obywatele UE nie potrzebują zezwolenia na pobyt, aby móc mieszkać i pracować w Holandii, […]

Czytaj artykuł