Wypożyczenie samochodu za granicą bez pułapek!

samochód, wypożyczalnia, wynajem auta za granicą. praca za granicą, wyjazd, podróz

Klienci wypożyczalni samochodów odczują korzystne zmiany. Zostały one wypracowane przez Komisję Europejską, krajowe organy ochrony konsumentów oraz pięć czołowych wiodących spółek oferujących wynajem pojazdów.

Najpierw rezerwacja auta przez internet. Później dotarcie na miejsce i niemiła niespodzianka. Cena usługi wyższa niż w chwili zawierania umowy. O skali problemu świadczą liczne skargi dotyczące sektora wynajmu samochodów. W 2012 r. wpłynęło ich 1050, dwa lata później 1750, a w ubiegłym roku już ponad 2000. Mowa tu o zgłoszeniach do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Gwarantuje ona bezpłatną poradę i wsparcie prawne w transgranicznych sporach z przedsiębiorcami z UE, Norwegii i Islandii.

Teraz kłopotliwe sytuacje powinny odejść w niepamięć. Spółki Avis, Europcar, Enterprise, Hertz oraz Sixt zmieniły i poprawiły swoje praktyki handlowe, warunki umowne i procedury wewnętrzne. To wynik ustaleń przeprowadzonych z Komisją Europejską i krajowymi organami ochrony konsumentów. Na wymienionych graczy przypadają dwie trzecie wszystkich wypożyczanych prywatnie samochodów w UE.

– Obecna korekta to efekt nie twardych regulacji prawnych, ale raczej miękkiego prawa. Czy doprowadzi to do redukcji skarg trafiających do centrów ECC-NET? Po wprowadzeniu zasad jest realna szansa, że tak będzie. Można też mieć nadzieję, że zmiany powinny zmobilizować też inne, mniejsze przedsiębiorstwa oraz pośredników konkurujących na tym samym rynku – mówi Piotr Stańczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce.

 

Jasne zasady

Konsumenci mają zagwarantowaną lepszą ochronę. Przykład? Łączna cena wynajmu zawiera już wszystkie obowiązkowe opłaty. Jeśli więc w danym kraju trzeba korzystać z opon zimowych, to są one uwzględnione w cenie podstawowej. Najważniejsze elementy wynajmu powinny być opisane prostym językiem. Zwłaszcza stan licznika, zasady dotyczące paliwa, anulowania rezerwacji czy wymóg wniesienia kaucji. – Należy jednak pamiętać, że poza Polską trzeba będzie się liczyć z dokumentami przygotowanymi w języku danego kraju, w najlepszym razie w języku angielskim. Sformułowania: prosty, jasny czy przejrzysty, jak to wynika z zaleceń Komisji, mogą być potraktowane różnorako. Czas pokaże, co dokładnie się pod nimi kryje – mówi Piotr Stańczak.

Jasne informacje mają też dotyczyć cen i szczegółów nieobowiązkowych usług dodatkowych, w tym ubezpieczenia. Ponadto postawiono na przejrzyste zasady dotyczące paliwa. Klient ma zawsze możliwość wynajęcia i zwrócenia pojazdu z pełnym bakiem. Jeśli dojdzie do szkody, to otrzyma uzasadnienie i dowody jej zaistnienia. Dopiero później nastąpi pobranie płatności przez wypożyczalnię samochodów. Jednak klient ma prawo zakwestionować szkodę przed wniesieniem opłaty.

 

Z głową po auto

Najczęstszymi błędami klientów wypożyczalni są niezapoznanie się z ogólnymi warunkami świadczenia usług oraz bezkrytyczne podpisanie umów w języku, którego nie znają – wynika z analiz ECK Polska. Aby zminimalizować ryzyko, trzeba sprawdzić, co obejmuje cena najmu, a także zweryfikować informacje o wszystkich obowiązkowych opłatach. Ponadto należy poprosić o pisemne potwierdzenie wpłacenia kaucji. Warto wykonać zdjęcia samochodu i licznika przed wypożyczeniem oraz podczas zwrotu auta. – Najlepiej zarezerwować sobie czas, aby bez pośpiechu przeprowadzić procedurę zwrotu pojazdu i otrzymać jasne, możliwie sformalizowane stanowisko odbierającego. Sugerujemy egzekwowanie podpisanego przez obydwie strony oświadczenia o odbiorze bez wad i uchybień z podanym terminem zwrotu kaucji – radzi Piotr Stańczak.

Komisja Europejska i krajowe organy ochrony konsumentów zapowiedziały dalszy monitoring rynku wynajmu pojazdów. Pod lupą znajdą się m.in. pośrednicy i pozostałe firmy wypożyczające samochody. – KE liczy, że wzmocnienie zaufania konsumentów podczas wypożyczania aut wpłynie na wzrost o 3–4 proc. w sektorze turystycznym w ciągu następnych kilku lat w Europie – informuje Piotr Stańczak.

Marcin Gazda, autor miesięcznika Praca za granicą i serwisu www.pracazagranica.pro

Klienci wypożyczalni samochodów odczują korzystne zmiany. Zostały one wypracowane przez Komisję Europejską, krajowe organy ochrony konsumentów oraz pięć czołowych wiodących spółek oferujących wynajem pojazdów. Najpierw rezerwacja auta przez internet. Później dotarcie na miejsce i niemiła niespodzianka. Cena usługi wyższa niż w chwili zawierania umowy. O skali problemu świadczą liczne skargi dotyczące sektora wynajmu samochodów. W 2012 r. wpłynęło ich 1050, dwa lata później 1750, a w ubiegłym roku już ponad 2000. Mowa tu o zgłoszeniach do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net). Gwarantuje ona bezpłatną poradę i wsparcie prawne w transgranicznych sporach z przedsiębiorcami z UE, Norwegii i Islandii. Teraz kłopotliwe […]

Czytaj artykuł