Wypadek przy pracy w Norwegii

Z roku na rok przybywa Polaków, którzy decydują się na wyjazd do Norwegii. Przybywa też wypadków przy pracy, które powodują uszczerbki na zdrowiu.

Kto może liczyć na odszkodowanie za wypadek przy pracy w Norwegii?

Każdy, kto pracuje na terenie Norwegii. Nie ma znaczenia, czy pracodawca jest norweski, polski, czy jeszcze inny. Nie ma też rozróżnienia na pracowników stałych i sezonowych, czy na umowę zlecenie, a nawet pracujących na zastępstwie.

Poszkodowanemu, który nie przyczynił się do wypadku, jakiego doznał i miał regularnie opłacane składki przysługuje pakiet świadczeń socjalnych, w tym chorobowe, zwrot kosztów leczenia oraz ewentualna renta, jeśli nie jest zdolny do dalszej pracy. Najczęstszymi wypadkami przy pracy są rany cięte, zmiażdżenia, urazy doznane na skutek upadków, a chorobami zawodowymi, które najczęściej dopadają pracowników są uszkodzenia skórne i uszkodzenia płuc.

Jakie warunki musi spełnić poszkodowany, by móc ubiegać się o odszkodowanie?

Po pierwsze wypadek musi wydarzyć się w czasie oraz miejscu pracy, a po drugie – musi mieć miejsce podczas wykonywania pracy.  Niestety długotrwała, obciążająca praca fizyczna, jak na przykład ciągłe schylanie się lub noszenie bardzo ciężkich rzeczy powodujące przewlekły ból pleców nie jest uznawane za wypadek przy pracy.

Pamiętaj, że jeśli ulegniesz wypadkowi, to musisz jak najszybciej zgłosić się na pogotowie i regularnie odbywać kontrole stanu zdrowia. Tylko na podstawie historii choroby i dokumentacji lekarskiej można udowodnić Twój stan zdrowia oraz to, że właśnie w pracy doszło do wypadku. Dlatego zbieraj wszystkie wypisy od lekarza, rachunki za leczenie itd. Drugą ważną rzeczą, o której musisz pamiętać jest zgłoszenie wypadku swojemu pracodawcy lub przełożonemu. Ten po otrzymaniu zgłoszenia powinien sporządzić tzw. skademelding, czyli protokół powypadkowy. Pracodawca ma także obowiązek zgłosić wypadek do NAV-u.

Jak wysokie jest odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Wysokość odszkodowania ustalana jest indywidualnie. Jeśli ulegniesz wypadkowi w czasie pracy, to możesz liczyć nie tylko na zwrot kosztów leczenia, ale także na pokrycie strat, których doznałeś, na przykład za godziny w pracy, których nie mogłeś „wyrobić”. W internecie dostępne są kalkulatory za szkody, jednak nie zawsze obliczają one odpowiednią kwotę, którą możesz dostać. Udokumentowanie choroby zwolnieniem lekarskim zapewnia pracownikowi chorobowe. Wysokość tego świadczenia zależy od rodzaju kontraktu, a także od długości stażu pracy w danej firmie przed wypadkiem.

Poszczególni poszkodowani pracownicy mogą liczyć także na szereg uprawnień i zasiłków związanych z systemem ubezpieczeń społecznych.

A co jeśli pracowałem „na czarno”? 

W takim przypadku również możesz starać się o odszkodowanie. Do takich spraw przyda Ci się pomoc prawnika, który pomoże Ci zebrać wszystkie potrzebne dokumenty. Udowodnienie, że rzeczywiście pracowałeś u danego pracodawcy i że wypadek zdarzył się w czasie pracy będzie trudniejsze. Pomogą tutaj np. wydruki z konta potwierdzające przelewy od Twojego pracodawcy.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli starasz się o odszkodowanie, to musisz uzbroić się w cierpliwość. Niektóre sprawy ciągną się nawet kilka lat, ponieważ całe postępowanie do długi proces. Pamiętaj, że jeśli nie zgadzasz się z wydanym orzeczeniem możesz iść do sądu lub złożyć zażalenie do specjalnego biura ds. skarg i zażaleń (Forsikringsklagekontor), które zajmie się sprawą nieodpłatnie.

Z roku na rok przybywa Polaków, którzy decydują się na wyjazd do Norwegii. Przybywa też wypadków przy pracy, które powodują uszczerbki na zdrowiu. Kto może liczyć na odszkodowanie za wypadek przy pracy w Norwegii? Każdy, kto pracuje na terenie Norwegii. Nie ma znaczenia, czy pracodawca jest norweski, polski, czy jeszcze inny. Nie ma też rozróżnienia na pracowników stałych i sezonowych, czy na umowę zlecenie, a nawet pracujących na zastępstwie. Poszkodowanemu, który nie przyczynił się do wypadku, jakiego doznał i miał regularnie opłacane składki przysługuje pakiet świadczeń socjalnych, w tym chorobowe, zwrot kosztów leczenia oraz ewentualna renta, jeśli nie jest zdolny […]

Czytaj artykuł