Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku drogowym w Niemczech!

Osoby, które prowadzą firmę bądź są zatrudnione w Niemczech na podstawie umowy o pracę, są zobowiązane do opłacania podatku drogowego.

Kierowca ma obowiązek we własnym zakresie dowiedzieć się, w jakim terminie i jakiej wysokości będzie musiał zapłacić podatek drogowy. Niestety kierowcy nie otrzymują powiadomień czy ponagleń związanych z opłaceniem tego podatku. 

Kiedy policja dokonuje kontroli drogowej, to osoba kierująca musi pokazać dokument, który będzie potwierdzeniem na opłacenie podatku do urzędu skarbowego.

Gdzie szukać informacji na temat podatku drogowego?
Instytucją, odpowiedzialną za podatek drogowy, jest niemiecki Urząd Celny. W momencie, kiedy rejestrujemy auto, mamy obowiązek udzielenia zgody, aby administracja w urzędzie mogła pobierać od nas podatek. Decyzje dotyczące podatku drogowego są wydawane raz i są aktualne aż do momentu wyrejestrowania auta.

Uwaga! Warto zapisać sobie numer 0351 / 44-834-550. Jest to numer do centrali informacyjnej na temat podatku drogowego i tam można otrzymać odpowiedzi na bieżące pytania dotyczące wyliczenia podatku. 

Terminy i raty
Podatek drogowy należy uregulować zawsze za następny rok. Trzeba to uczynić do 20 września. Podatek ten płacimy w całości, chyba że jego wysokość przekracza 500 €. W takiej sytuacji jest możliwość rozłożenia kwoty na dwie równe raty. Jeśli jednak decydujemy się na dwie raty, każda raz na pół roku, to musimy liczyć się z dodatkowym kosztem 3%. Jeżeli podatek wynosi ponad 1000 €, to możemy go zapłacić w czterech oddzielnych transzach, raz na kwartał. Tutaj procent wzrasta i wynosi 6%.

Zwolnienie z podatku
W Niemczech ze zwolnienia z podatku drogowego mogą skorzystać osoby, które posiadają elektryczne auta. Przyznane zwolnienie obowiązuje od momentu rejestracji auta do pięciu lub 10 lat.

 – rejestracja od 18 maja 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. – zwolnienie na 10 lat
– rejestracja od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. – zwolnienie na 5 lat

Ulgi
Osoby upośledzone mogą wnioskować o ulgę w regulowaniu podatku drogowego. Jeżeli wszelkie wymogi zostaną spełnione, wówczas mogą oni płacić po 50% niższy podatek.

Ulga może być przyznana w momencie, gdy osoba upośledzona ma problem z ze swobodnym poruszaniem się a w jej legitymacji, istnieje symbol „G”. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku osób, które nie słyszą. Tu istotny jest symbol „GI”. Ważnym warunkiem jest również zrzeczenie się przywileju nieodpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.

Inne osoby, które mogą liczyć na ulgę, muszą posiadać w swojej legitymacji inwalidzkiej, któryś z poniższych symboli:

„H” – osoby nieudolne
„BI” – osoby mające poważne zaburzenia widzenia
„Ag” – osoby mające wyjątkowe upośledzenie chodzenia.

Co, jeżeli nie zapłacę?
Osoby, które są zobowiązane uregulować ww. podatek, ale tego nie zrobiły, muszą wiedzieć, że czekają ich nieprzyjemne konsekwencje. Po pierwsze, będą to kary pieniężne a ponadto wezwanie, by zapłacić zaległy podatek razem z odsetkami.

Jak obliczyć podatek drogowy? 
Obecnie w internecie można znaleźć kalkulatory niemieckiego podatku drogowego. Aby prawidłowo wyliczyć należny podatek, trzeba podać rodzaj pojazdu (samochód osobowy lub motor), pojemność silnika, emisję dwutlenku węgla, klasę emisji spalin, rodzaj silnika a także datę pierwszej rejestracji.

Osoby, które prowadzą firmę bądź są zatrudnione w Niemczech na podstawie umowy o pracę, są zobowiązane do opłacania podatku drogowego. Kierowca ma obowiązek we własnym zakresie dowiedzieć się, w jakim terminie i jakiej wysokości będzie musiał zapłacić podatek drogowy. Niestety kierowcy nie otrzymują powiadomień czy ponagleń związanych z opłaceniem tego podatku.  Kiedy policja dokonuje kontroli drogowej, to osoba kierująca musi pokazać dokument, który będzie potwierdzeniem na opłacenie podatku do urzędu skarbowego. Gdzie szukać informacji na temat podatku drogowego?Instytucją, odpowiedzialną za podatek drogowy, jest niemiecki Urząd Celny. W momencie, kiedy rejestrujemy auto, mamy obowiązek udzielenia zgody, aby administracja w urzędzie mogła […]

Czytaj artykuł