Urlop pracowniczy w Niemczech

Początek nowego roku to czas, kiedy wielu z nas planuje wakacyjne wyjazdy, a co za tym idzie – urlopy. Każdy pracownik i każdy uczeń praktycznie przyuczany do zawodu mają prawo do urlopu wypoczynkowego, jednak dopiero po przepracowaniu w firmie minimum pół roku. Dotyczy to zarówno zatrudnionych w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ile dni urlopu ustawowo przysługuje u niemieckiego pracodawcy?

Jeśli pracujesz 3 dni tygodniowo, to na cały rok przysługuje Ci tylko 12 dni urlopu. Jeśli pracujesz 5 dni w tygodniu – 20 dni, a jeśli pracujesz przez 6 dni tygodniowo, to według ustawy należą Ci się 24 dni urlopu. Dniami roboczymi są wszystkie dni kalendarzowe, nie będące niedzielami lub ustawowymi świętami. Dodatkowe dni wolne przysługują osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności (dodatkowo 5 dni roboczych w ciągu roku), a także osobom pracującym na zmiany naprzemienne, na zmiany oraz w nocy.

Powyżej opisałem najniższą ilość dni wolnych, jakie określa federalna ustawa o urlopach (Bundesurlaubsgesetz – BUrlG). Pracodawca indywidualnie może wyznaczyć inną ilość dni wolnych, jednak 20 dni wolnego przy 5 dniach pracy to minimum, które obowiązuje według prawa. Zdarza się, że umowy o pracę i tzw. umowy taryfowe przewidują dłuższy wymiar urlopu, który sięga nawet 30 dni.

Pamiętaj, że aby móc wybrać dłuższy urlop, musisz przepracować w obecnym miejscu pracy minimum 6 miesięcy.

Czy niewykorzystany urlop „przechodzi” na nowy rok?

Niestety niewybrany urlop nie przechodzi na nowy rok. Jeśli chcesz z niego skorzystać, musisz wybrać go do końca grudnia. Inaczej jest w przypadku pracowników, którzy z powodu choroby nie mogli skorzystać ze swojego urlopu lub jeśli wina leży po stronie pracodawcy, który wcześniej nie mógł udzielić pracownikowi urlopu. Wówczas mogą wykorzystać go do końca marca nowego roku, czyli mają na to tylko 3 miesiące. Pamiętaj też, że podobnie jak w Polsce, zgodę na Twój urlop musi wyrazić pracodawca. Wcześniej jednak musisz wypełnić wniosek Urlaubsantrag. Jeśli pracodawca nie przyzna Ci urlopu i uznasz, że ta decyzja jest niesprawiedliwa, możesz udać się do sądu pracy Arbeitsgericht lub rady zakładowej (Betriebsrat). Jeśli jednak pracodawca posiada racjonalne argumenty – zagrożenie dla interesu przedsiębiorstwa, pokrywające się urlopy innych pracowników itd., Twoja prośba może zostać ponownie odrzucona.

Jeśli nie poinformujesz swojego pracodawcy o zamiarze wzięcia urlopu, to musisz liczyć się z tym, że ryzykujesz utratą pracy! Jeśli zakończenie pracy w danej firmie uniemożliwia wykorzystanie całego urlopy, to możesz liczyć na rekompensatę finansową za niewykorzystane wolne dni.

A co w przypadku choroby?

Jeśli zdarzy się, że w czasie swojego urlopu wypoczynkowego zachorujesz i przedłożysz pracodawcy zwolnienie lekarskie, to dni, gdy chorowałeś, które objęte są zwolnieniem lekarskim, zostaną od niego odliczone.

Wynagrodzenie

Podczas urlopu pracownik otrzymuje normalną pensję. Jeśli w umowie o pracę zawarty jest zapis o dodatku, pracodawca może wypłacić pracownikowi dodatek urlopowy, o wysokości, która została wcześniej ustalona.

Pamiętaj, że podczas urlopu wypoczynkowego nie możesz podjąć żadnej innej pracy zarobkowej! Dzieje się tak, ponieważ otrzymujesz wtedy normalną, regularną pensję.

Początek nowego roku to czas, kiedy wielu z nas planuje wakacyjne wyjazdy, a co za tym idzie – urlopy. Każdy pracownik i każdy uczeń praktycznie przyuczany do zawodu mają prawo do urlopu wypoczynkowego, jednak dopiero po przepracowaniu w firmie minimum pół roku. Dotyczy to zarówno zatrudnionych w pełnym, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ile dni urlopu ustawowo przysługuje u niemieckiego pracodawcy? Jeśli pracujesz 3 dni tygodniowo, to na cały rok przysługuje Ci tylko 12 dni urlopu. Jeśli pracujesz 5 dni w tygodniu – 20 dni, a jeśli pracujesz przez 6 dni tygodniowo, to według ustawy należą Ci się 24 dni urlopu. Dniami roboczymi są […]

Czytaj artykuł