Urlop chorobowy w Wielkiej Brytanii

Wyjeżdżamy do pracy z granicą zazwyczaj po to, żeby zarobić więcej niż w kraju, z którego pochodzimy. Mamy nadzieję, że nasz wyjazd okaże się bezproblemowy. Co, jeśli jednak coś nam przeszkodzi… na przykład choroba? Wyjaśniamy: urlop chorobowy w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli podjęliśmy już pracę i zachorujemy, w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce przysługuje nam urlop chorobowy. W celu pozyskania go należy udać się do lekarza rodzinnego lub do szpitala w celu pozyskania zwolnienia, które potwierdzi naszą niezdolność do pracy w danym okresie. Dokument ten należy dostarczyć pracodawcy podczas choroby trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych. Jeżeli choroba wystąpi zaraz przed urlopem wypoczynkowym, można go w tym przypadku traktować jako zwolnienie chorobowe. Jeżeli jednak urlop chorobowy nie byłby płatny, można nadal ubiegać się o płatne zwolnienie wypoczynkowe. Najczęściej podczas choroby przysługują nam jednak zasiłki.

Typy zasiłków chorobowych

  1. Statutory Sick Pay

Podczas urlopu chorobowego pracownikowi może otrzymywać zasiłek chorobowy – Statutory Sick Pay, przeznaczony dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Aby móc się o niego ubiegać, minimalna kwota zarobków musi wynosić 112 funtów tygodniowo. Jest on uwzględniany podczas choroby trwającej powyżej 4 dni. Niestety również dopiero od 4 dnia choroby naliczana jest kwota zasiłku. Od jej kwoty pobierany jest National Insurance.

Ciekawostką jest, że w wypadku choroby trwającej poniżej 7 dni, pracownik nie ma obowiązku przedstawiania pracodawcy zwolnienia (ang. sick note).

Każdy pracodawca może ustalić swoje warunki związane ze zwolnieniami chorobowymi, ale nie mogą one być gorsze, niż te gwarantowane ustawowo. Przykładowo pracodawca może nam zlecić dostarczenie pisemnego wniosku o zasiłek chorobowy, ale nie może odmówić jego przyznania, jeżeli spełniamy warunki. Warto wiedzieć, że podczas zatrudnienia w 2 firmach możemy otrzymać zasiłek w obydwóch.

Podstawowa kwota zasiłku chorobowego to obecnie £89,35 tygodniowo. Zasiłek może być wypłacany przez maksymalnie 28 tygodni.

  1. Employment and Support Allowance

Abyśmy mogli ubiegać się o zasiłek chorobowy, musimy być zatrudnieni bezpośrednio u pracodawcy lub przez agencję. Osoby samozatrudnione nie mają prawa do zasiłku, ale mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w postaci Employment and Support Allowance – w zależności od wieku jego kwota wynosi od 102 do 109 funtów.

Jest to zasiłek w szczególności dla osób, które nie mogą pracować przez chorobę lub niepełnosprawność oraz dla osób, które mogą pracować, ale potrzebna jest im pomoc, żeby mogli swobodnie wykonywać dane czynności. Takie osoby mają także zapewnioną pomoc specjalistów. Zdolność do pracy zawsze w takim wypadku ocenia lekarz. Konieczne jest również podjęcie działań, umożliwiających powrót do pracy, czyli na przykład ustalenie spotkań z terapeutą, doradcą zawodowym lub rozpoczęcie szkoleń.

Jeżeli pracownik przebywał na urlopie chorobowym w wyniku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wraca do pracy, pracodawca powinien dostosować warunki pracy do stanu zdrowia pracownika: zapewnić potrzebny sprzęt lub dostosować godziny pracy.

Wyjeżdżamy do pracy z granicą zazwyczaj po to, żeby zarobić więcej niż w kraju, z którego pochodzimy. Mamy nadzieję, że nasz wyjazd okaże się bezproblemowy. Co, jeśli jednak coś nam przeszkodzi… na przykład choroba? Wyjaśniamy: urlop chorobowy w Wielkiej Brytanii. Jeżeli podjęliśmy już pracę i zachorujemy, w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce przysługuje nam urlop chorobowy. W celu pozyskania go należy udać się do lekarza rodzinnego lub do szpitala w celu pozyskania zwolnienia, które potwierdzi naszą niezdolność do pracy w danym okresie. Dokument ten należy dostarczyć pracodawcy podczas choroby trwającej powyżej 7 dni kalendarzowych. Jeżeli choroba wystąpi zaraz przed […]

Czytaj artykuł