Świadczenia rodzinne w Niemczech

Jeśli pracujesz w Niemczech i masz dzieci, możesz ubiegać się o zasiłki rodzinne, które pozwolą Ci na utrzymanie Twoich dzieci i zapewnienie im odpowiedniej edukacji. Warto dowiedzieć się, które z nich Ci przysługuje. Ekstra kasa na zapewnienie dzieciom dobrego życia zawsze się przyda.

Mutterschaftsgled, czyli zasiłek macierzyński

Mutterschaftsgeld przysługuje matkom od sześciu tygodni przed porodem aż do kolejnych ośmiu tygodni po porodzie. Przez ten okres młode mamy mogą pobierać pełną pensję (jeśli wcześniej pracowały) lub 13 Euro za każdy dzień (w przypadku bezrobotnych).

Elterngeld, czyli zasiłek dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem

Elterngeld jest odpowiednikiem polskiego zasiłku wychowawczego i przyznawany jest rodzicom, którzy po narodzeniu dziecka decydują się w pełni poświęcić opiece nad nim i chwilowo przerywają pracę zawodową. Elterngeld przyznawany jest przez okres 12 miesięcy od narodzin dziecka, zarówno matkom, jak i ojcom. Jeśli drugie z rodziców również zdecyduje się przerwać pracę zawodową, na minimum dwa miesiące,  to czas otrzymywania zasiłku automatycznie wydłuża się. Podobnie jest w przypadku samotnych rodziców – okres otrzymywania zasiłku wydłuża się do 14 miesięcy.

Minimalna przyznawana kwota Elterngeld to 300 Euro, a maksymalna – 1800 Euro. Wysokość przyznawanej kwoty uzależniona jest od zarobków rodziców oraz od ilości urodzonych już dzieci. Oblicza się ją na podstawie rocznych średnich zarobków rodzica sprzed roku urodzenia dziecka. Elterngeld to 67% tej średniej, jeśli średnia wynosi 1000-2000 Euro. Jeśli wynosi mniej, to rodzic otrzyma 100% tej średniej, jeśli trochę więcej – 65-66%. Jeśli zaś roczna średnia zarobków na parę wynosi więcej niż 500 tys. Euro na parę lub w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko 250 tys. Euro,  to rodzice nie mogą ubiegać się o zasiłek. Wysokość Elterngeld może być wyższa, jeśli rodzic posiada już małe dzieci wymagające opieki.

Elterngeld przysługuje również bezrobotnym i „rodzicom na pełen etat”, którzy pozostają w domu i zajmują się dziećmi na co dzień.

Kinderzuschlag, czyli zasiłek dla rodziców o niskich dochodach

Rodziny o niższych dochodach mogą dodatkowo liczyć na zasiłek Kinderzuschlag. Kinderzuschlag przysługuje rodzicom, których łączne miesięczne zarobki są niższe niż 900 Euro i nie są wyższe niż 1466 Euro brutto. W takim przypadku rodzice mogą liczyć na świadczenia w wysokości 140 Euro na każde dziecko.

Kindergeld, czyli świadczenia na utrzymanie dzieci

Kindergeld to najczęściej pobierany przez Polaków zasiłek na dzieci w Niemczech. Przysługuje obcokrajowcom mieszkającym i pracującym w Niemczech przez okres minimum 6 miesięcy. Warunkiem jest praca na etat lub prowadzenie własnej działalności oraz rozliczanie się z niemieckim urzędem skarbowym. Przydzielany jest każdemu dziecku, które nie ukończyło jeszcze 25 roku życia i nadal się uczy. Dziecko nie musi mieszkać w Niemczech, może pozostawać w Polsce i pobierać Kindergeld.

Kwota przyznawanego świadczenia zależna jest od ilości dzieci, nie zaś od zarobków rodziców. Jeśli rodzice posiadają jedno lub dwójkę dzieci – otrzymają 184 Euro miesięcznie. Trzecie dziecko – 190 Euro, a czwarte i każde kolejne – 215 Euro. Gdy dzieci przestaną się uczyć, przekroczą granicę wieku lub gdy ich rodzice wymeldują się z Niemiec – zanika prawo do otrzymywania zasiłku.

Pierwsze dziecko

184

Drugie dziecko

184

Trzecie dziecko

190

Każde kolejne dziecko

215

Jeśli przysługuje Ci prawo do zasiłku Kindergeld, ale nie wiesz jak się za to zabrać i przeraża się „papierkowa robota”, możesz skorzystać z pomocy polskich biur, które za niewielką opłatą zrobią to dla Ciebie, na przykład Euro-punkt.

BAfög (Bundesausbildungsförderungsgesetz), czyli świadczenia dla studentów

Dzieci, które studiują, również mogą liczyć na wsparcie finansowe od państwa. BAfög mogą pobierać studenci nawet do 35 roku życia, jeśli wciąż się uczą. Maksymalna kwota BAfög to 670 Euro miesięcznie. Po zakończeniu studiów, pobierający jest zobligowany do zwrotu połowy tej kwoty.

Jeśli pracujesz w Niemczech i masz dzieci, możesz ubiegać się o zasiłki rodzinne, które pozwolą Ci na utrzymanie Twoich dzieci i zapewnienie im odpowiedniej edukacji. Warto dowiedzieć się, które z nich Ci przysługuje. Ekstra kasa na zapewnienie dzieciom dobrego życia zawsze się przyda. Mutterschaftsgled, czyli zasiłek macierzyński Mutterschaftsgeld przysługuje matkom od sześciu tygodni przed porodem aż do kolejnych ośmiu tygodni po porodzie. Przez ten okres młode mamy mogą pobierać pełną pensję (jeśli wcześniej pracowały) lub 13 Euro za każdy dzień (w przypadku bezrobotnych). Elterngeld, czyli zasiłek dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem Elterngeld jest odpowiednikiem polskiego zasiłku wychowawczego i przyznawany jest […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!