Spłata zadłużenia w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii wyjątkowo łatwo przeprowadzić proces upadłościowy. W artykule zebrałem informacje istotne zarówno z punktu widzenia osób, które posiadają długi, jak i tych, które walczą o to, aby ich dłużnicy spłacili należności.

Pomimo tego, że przyznanie się do faktu, że stoi się na skraju niewypłacalności nie jest zbyt komfortową czynnością, czasami należy się przełamać i złożyć wniosek o bankructwo. Oświadcza się w nim właśnie niewypłacalność, brak środków umożliwiających uregulowanie zobowiązań. W chwili, gdy wniosek trafia do sądu, rozpoczyna się proces upadłości konsumenckiej (ang.: Bankruptcy of Individual), postępowania mającego na celu ogłoszenie w świetle prawa osoby zadłużonej jako niewypłacalną.

Piszę o tym teraz, kiedy osoby z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej posiadające długi w Wielkiej Brytanii mają jeszcze trochę czasu na ich anulowanie. Po brexicie może okazać się to wiele bardziej problematyczne.

Aby przeprowadzić postępowanie upadłościowe, można zgłosić się do firmy, która specjalizuje się w przeprowadzaniu tego typu czynności. Zgłoszenie bankructwa osobistego w Wielkiej Brytanii nie jest jednak zbytnio problematyczne, a osoby z problemami finansowymi traktowane są tu wyjątkowo przyjaźnie. Samodzielnie można ogłosić upadłość konsumencką pod warunkiem, że Wielka Brytania jest miejscem zamieszkania danej osoby od co najmniej sześciu miesięcy. Powinna ona posiadać centrum interesów życiowych w Anglii: mieszkać tu, pracować lub prowadzić działalność.

Aby wystąpić o upadłość konsumencką, należy pozyskać, uzupełnić i złożyć odpowiedni wniosek do sądu. W momencie składania wniosku należy również wnieść opłatę sądową – £680. Sprawę weryfikuje sędzia. W trakcie tego procesu może nastąpić konieczność dostarczenia dokumentów uzupełniających. Analiza sprawy nie powinna trwać dłużej niż 28 dni. Jeżeli wyrok będzie pozytywny (ogłoszona zostanie upadłość konsumencka), obowiązuje zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i innych państwach Unii Europejskiej (przynajmniej do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii). Po ogłoszeniu wyroku postępowanie upadłościowe trwa jeszcze mniej więcej rok.

Osoba składająca wniosek o bankructwo otrzymuje nadzór syndyka, który określa dokładny majątek i informuje wierzycieli o upadłości konsumenckiej danej osoby. Wiąże się to z automatycznym anulowaniem długów. Dzięki bankructwu osoba zadłużona spłaca te zadłużenia, które jest w stanie, biorąc pod uwagę jego stan majątkowy, a reszta zadłużeń zostaje anulowana. Po zakończeniu pracy syndyka osoba ogłaszająca bankructwo może na nowo gromadzić oszczędności, których nikt nie powinien mu już zabrać. Przepisy te obowiązują w Anglii oraz Walii.

Warto wiedzieć, że wierzyciel może się bronić przed anulowaniem długu, który powinien zostać mu spłacony. Ma na to określony czas, jednak jeżeli nie zrobi tego odpowiednio szybko, a przedsiębiorca ogłosi upadłość, będzie miał nikłe szanse na odzyskanie należności, a pomóc będą mu w stanie jedynie firmy windykacyjne, czy próby samodzielnej negocjacji poprzez np. psucie opinii kredytowej. W UK długi ulegają przedawnieniu po 6 latach. Jeżeli wierzyciel złoży odpowiedni wniosek przed tym terminem, dług nie będzie mógł zostać anulowany ani ulec przedawnieniu.

W Wielkiej Brytanii wyjątkowo łatwo przeprowadzić proces upadłościowy. W artykule zebrałem informacje istotne zarówno z punktu widzenia osób, które posiadają długi, jak i tych, które walczą o to, aby ich dłużnicy spłacili należności. Pomimo tego, że przyznanie się do faktu, że stoi się na skraju niewypłacalności nie jest zbyt komfortową czynnością, czasami należy się przełamać i złożyć wniosek o bankructwo. Oświadcza się w nim właśnie niewypłacalność, brak środków umożliwiających uregulowanie zobowiązań. W chwili, gdy wniosek trafia do sądu, rozpoczyna się proces upadłości konsumenckiej (ang.: Bankruptcy of Individual), postępowania mającego na celu ogłoszenie w świetle prawa osoby zadłużonej jako niewypłacalną. Piszę […]

Czytaj artykuł