Rejestracja samochodu w Niemczech w czterech krokach

Osoby, które zamieszkały na stałe w Niemczech i mają pojazd na polskich numerach rejestracyjnych, zgodnie z przepisami powinny przerejestrować samochód na numery niemieckie (dotyczy pobytu na terenie Niemiec powyżej pół roku). Jeżeli samochód pozostanie na polskich numerach rejestracyjnych, co pół roku należy opłacać podatek drogowy, którego wysokość uzależniona jest od pojemności, rodzaju silnika oraz emisji spalin, a raz do roku należy udać się do Polski w celu wykonania przeglądu technicznego pojazdu (ponieważ badania technicznego samochodu na polskich tablicach rejestracyjnych można dokonać jedynie w Polsce).

Obowiązku rejestracji samochodu w Niemczech nie mają jedynie obywatele Unii Europejskiej, którzy przyjechali do kraju na studia lub są pracownikami pracującymi w Niemczech i mieszkających w swoim kraju.

Krok 1: Pozyskanie potrzebnych dokumentów

Do rejestracji samochodu w Niemczech niezbędne będą:

  • Zulassungsbescheinigung Teil 1 i 2 (świadectwo rejestracji część 1 i 2);

Dokument otrzymuje się od sprzedającego.

  • eVB-Nummer (numer ubezpieczenia);

Ubezpieczeniem obowiązkowym jest OC (Kfz-Haftpflichtversicherung). Można również zakupić pakiet AC (Vollkaskoversicherung). Istnieją trzy opcje zakupu: osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Następnie należy zadzwonić do towarzystwa ubezpieczeniowego w celu nadania złożonego z 7 liter i cyfr eVB-Nummer. Czas oczekiwania na numer to około 24 godziny od momentu zakupu ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest ważne wraz z rejestracją. Do momentu rejestracji można z niego zrezygnować, chyba że umowa zawarta z ubezpieczycielem przewidują inaczej.

  • Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem meldunku;
  • Technischer Überwachungs-Verein (zaświadczenie z TÜV o przejściu kontroli technicznej);
  • Zaświadczenie o przejściu badania emisji spalin;

Dokument pozyskuje się od niemieckiego Abgasuntersuchung.

  • Stare tablice rejestracyjne (dotyczy pojazdów używanych, które nie zostały wyrejestrowane).
  • Upoważnienie do pobrania z konta bankowego należności za podatek drogowy (KFZ-Steuer);

Dokument wypełnia się na miejscu – w wydziale komunikacji.

Krok 2: Dopełnienie formalności w urzędzie

Rejestracji samochodu w Niemczech dokonuje się w okolicznym wydziale komunikacji (KFZ-Zulassungsstelle/Zulassungsstelle lub Zulassungsbehörde). Na miejscu należy pobrać numerek w celu zarezerwowania miejsca w kolejce. Po czasie na elektronicznej tablicy informacyjnej pojawi się numer i stanowisko do którego należy podejść. Po okazaniu dokumentacji  zostanie ona zweryfikowana i ewentualnie uzupełniona o brakujące informacje. Jeżeli pojazd nie został wyrejestrowany przez wcześniejszego właściciela należy przedstawić stare tablice rejestracyjne w celu ich unieważnienia. Po tym powinien zostać przydzielony numer rejestracyjny pojazdu (istnieje możliwość wyboru własnego numeru oraz rezerwacji numeru rejestracyjnego przez Internet – wtedy do urzędu należy również zabrać ze sobą zaświadczenie o rezerwacji danego numeru). Wydany zostaje również druczek z należnością za rejestrację, którą należy opłacić w kasie urzędu lub automacie.

Krok 3: Pozyskanie tablic rejestracyjnych

Po dopełnieniu formalności w urzędzie, w sklepie Schildergeschäft, który zazwyczaj znajduje się przy wydziałach komunikacji, powinno się zakupić tablice rejestracyjne.

Krok 4: Zamieszczenie plakietek na tablicach

Po zakupie tablic rejestracyjnych należy z nimi wrócić do wydziału komunikacji, aby zamieścić na nich plakietki TÜV i AU oraz pozyskać pozostałe dokumenty.

Orientacyjne koszty związane z rejestracją samochodu w Niemczech

W zależności od roku oraz miejsca rejestracji koszty mogą się różnić.

Usługa Cena (w euro)
Rejestracja nowego pojazdu 25
Przepisanie w obrębie jednego rejonu 20
Przepisanie z innego rejonu 30
Tablica rejestracyjna z wybranym numerem 15
Tablica rejestracyjna z zarezerwowaniem własnego numeru 25
Tablica rejestracyjna sezonowa 30
Tablice na samochód zabytkowy 40
Tymczasowa tablica rejestracyjna 10
Tablica rejestracyjna na wywóz pojazdu 50
Zmiana numeru tablicy rejestracyjnej 30
Rejestracja na nowo bez zmiany właściciela 10
Wyrejestrowanie w obrębie rejonu 5
Wyrejestrowanie spoza rejonu 10
Zmiana nazwiska lub adresu 10
Zmiany techniczne 10
Koszty przeglądu (TÜV) 100

Osoby, które zamieszkały na stałe w Niemczech i mają pojazd na polskich numerach rejestracyjnych, zgodnie z przepisami powinny przerejestrować samochód na numery niemieckie (dotyczy pobytu na terenie Niemiec powyżej pół roku). Jeżeli samochód pozostanie na polskich numerach rejestracyjnych, co pół roku należy opłacać podatek drogowy, którego wysokość uzależniona jest od pojemności, rodzaju silnika oraz emisji spalin, a raz do roku należy udać się do Polski w celu wykonania przeglądu technicznego pojazdu (ponieważ badania technicznego samochodu na polskich tablicach rejestracyjnych można dokonać jedynie w Polsce). Obowiązku rejestracji samochodu w Niemczech nie mają jedynie obywatele Unii Europejskiej, którzy przyjechali do kraju na studia […]

Czytaj artykuł