Program współpracy z Polonią i Polakami za granicą

MSZ przygotowało program współpracy z Polonią i Polakami za granicą mający na celu zachęcenie Polaków do powrotów do kraju. 

Obecnie poza Polską żyje około 18-20 milionów Polaków lub obywateli polskiego pochodzenia. Część z nich to Polacy, którzy urodzili się w Polsce, druga część to osoby o polskim pochodzeniu.

Jakie są założenia projektu?

W zakres programu będzie wchodzić między innymi: 

 • wspieranie nauczania języka polskiego,
 • wzmacnianie polskiej tożsamości, a także możliwość uczestniczenia w kulturze narodowej,
 • wzmacnianie polskich narodowości za granicą,
 • wspieranie powrotów do Polski oraz zachęcanie do tego, aby po powrocie osiedlić się w Polsce,
 • zabezpieczenie praw polskiej mniejszości.

Wśród głównych założeń projektu znajdzie się również umożliwienie Polakom pracującym za granicą zachowania więzi z Polską. Program nie zapomina również o młodym pokoleniu, któremu chce zapewnić atrakcyjne możliwości współpracy. 

MSZ podkreśla również, że kolejnym celem programu jest kształtowanie i rozwijanie wizerunku Polski za granicą. Ważna jest również współpraca pomiędzy Polską, a krajami w których żyją nasi rodacy. Mowa tu nie tylko o stosunkach rządowych, ale również o uczelniach, wszelkich instytucjach kulturalnych, a także o podmiotach gospodarczych.

Partnerstwo

Program kładzie nacisk na partnerstwo, co można było zauważyć już podczas prac nad projektem, został on konsultowany w środowiskach polonijnych, gdzie został dobrze przyjęty. MSZ zdaje sobie również sprawę, że większość naszych rodaków mieszkających za granicą przez długi okres czasu, zatraca umiejętność płynnego używania języka polskiego, stąd nacisk na wspieranie nauczania języka polskiego.

Realizacja projektu

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2020. Projekt będzie realizowany przy współpracy ministerstw, urzędów centralnych, a także wojewodów.  Powstał również dokument określający poszczególne zadania resortów i instytucji centralnych biorących udział w polityce polonijnej. Do tej pory ustalono zadania na lata 2015-2016, następnie zostanie on dwukrotnie zaktualizowany, określając tym samym zadania na lata 2017-2018, a później na 2019-2020.

Partnerzy
Jeśli chodzi o partnerów rządu przy realizacji polityki projektu, są nimi między innymi: 
 • kancelaria prezydenta,
 • komisje parlamentarne Sejmu i Senatu,
 • samorządy terytorialne,
 • organizacje międzyrządowe,
 • instytucje kościelne,
 • stowarzyszenia polonijne.

 

MSZ przygotowało program współpracy z Polonią i Polakami za granicą mający na celu zachęcenie Polaków do powrotów do kraju.  Obecnie poza Polską żyje około 18-20 milionów Polaków lub obywateli polskiego pochodzenia. Część z nich to Polacy, którzy urodzili się w Polsce, druga część to osoby o polskim pochodzeniu. Jakie są założenia projektu? W zakres programu będzie wchodzić między innymi:  wspieranie nauczania języka polskiego, wzmacnianie polskiej tożsamości, a także możliwość uczestniczenia w kulturze narodowej, wzmacnianie polskich narodowości za granicą, wspieranie powrotów do Polski oraz zachęcanie do tego, aby po powrocie osiedlić się w Polsce, zabezpieczenie praw polskiej mniejszości. Wśród głównych założeń projektu znajdzie się również […]

Czytaj artykuł