Praca sezonowa w Austrii – ile mogę zarobić?

Jeśli chciałbyś wyjechać do sezonowej pracy do Austrii to teraz jest najlepszy moment, by zacząć jej szukać. Latem może być już za późno i wszystkie atrakcyjne stanowiska będą już zajęte!

Pamiętaj, by przed wyjazdem i ostatecznym zawarciem umowy dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami, by uniknąć rozczarowania i nieporozumień. Ci, którzy pracują sezonowo, krótko (czyli do 6 tygodni) najczęściej mogą spotkać się z akceptacją własnym podpisem tzw. regulaminu pracy, płacy i pobytu jako formą zawarcia umowy.

Pracownicy sezonowi zatrudniani w rolnictwie na okres poniżej 6 tygodni nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, nie uzyskują prawa do urlopu ani do zasiłku. Pracodawca natomiast zobowiązany jest do tego, by zapewnić do ich dyspozycji podczas pracy w polu wodę pitną oraz umożliwić korzystanie z toalety. Pracownicy sezonowi mają też zapewnione prawo do zakwaterowania w warunkach spełniających nie tylko odpowiednie wymogi sanitarne, ale także dających możliwość ugotowania posiłku, czy też wysuszenia ubrania. Mogą to więc być klasyczne kontenery mieszkalne, ale nie namioty, ani pomieszczenia gospodarcze, które nie spełniają powyższych wymogów.

Austriackie władze nie ustaliły dotąd minimalnej określonej płacy.  W zamian obowiązuje szereg umów branżowych i zakładowych, które określają minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto dla danego stanowiska w danej branży lub nawet w danym zakładzie.

Obecnie najwięcej zarobimy w Karyntii, bo aż 7,41 euro brutto na godzinę. Kolejno za Karyntią pojawiają się Steiermark (7,17 euro), Burgenland (7,05 euro) i Salzburg (7,02). Nieco niższe stawki minimalne obowiązują w Dolnej i Górnej Austrii (6,99 i 6,95 euro), a także w Voralrlberg (6,83 euro) i w Tyrolu (6,43 euro). 

Za pracę w nadgodzinach i w porze nocnej pracownik zostanie wynagrodzony odpowiednimi dodatkami odpowiadającymi pracownikowi sezonowemu pracującemu w systemie godzinowym. Dodatkowo pracującym w rolnictwie przysługuje godzinna, ale nieodpłatna przerwa w pracy.

Innymi najbardziej poszukiwanymi pracownikami są kelnerzy, personel sprzątający, kucharze i personel sortujący towary. Miesięczne wynagrodzenie kelnera w Austrii to 1,2 tysiąca, pomocy kuchennej 1,1 tysiąca, sprzedawcy 1,6 tysiąca, a elektryka 1,4 tysiąca.

Jeśli chciałbyś wyjechać do sezonowej pracy do Austrii to teraz jest najlepszy moment, by zacząć jej szukać. Latem może być już za późno i wszystkie atrakcyjne stanowiska będą już zajęte! Pamiętaj, by przed wyjazdem i ostatecznym zawarciem umowy dokładnie zapoznać się z wszystkimi warunkami, by uniknąć rozczarowania i nieporozumień. Ci, którzy pracują sezonowo, krótko (czyli do 6 tygodni) najczęściej mogą spotkać się z akceptacją własnym podpisem tzw. regulaminu pracy, płacy i pobytu jako formą zawarcia umowy. Pracownicy sezonowi zatrudniani w rolnictwie na okres poniżej 6 tygodni nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, nie uzyskują prawa do urlopu ani do zasiłku. Pracodawca natomiast zobowiązany jest do tego, […]

Czytaj artykuł