Praca sezonowa – co załatwić nim wyjedziesz za granicę

Praca sezonowa

Sezon ruszył, a wraz z nim czas prac sezonowych za granicą. Te krótkie wyjazdy powinny jednak poprzedzać pewne przygotowania, o których dzisiaj napiszę. Pomogą w przyszłości w rozliczeniach.

Wyjazdy do pracy sezonowej są krótkotrwałe, ale wiążą się z koniecznością dopilnowania pewnych kwestii, tak w kraju, jak i za granicą.

1. Zanim wyjedziesz

Do obowiązków w kraju należy przede wszystkim obowiązek ustanowienia pełnomocnika dla doręczeń. Dotyczy osób, które opuszczają terytorium kraju na okres dłuższy niż dwa miesiące. Nieustanowienie pełnomocnika nie podlega karze, ale w przypadku nieskutecznej próby doręczenia pisma podczas nieobecności podatnika organ podatkowy uzna, iż pismo zostało doręczone pod ostatni znany adres oraz w dniu upływu terminu na podjęcie listu. Okoliczność ta może mieć negatywne konsekwencje, np. może upłynąć termin na złożenie odwołania od decyzji organu podatkowego.

2. Po przyjeździe na miejsce

Znacznie bardziej złożone są obowiązki podatnika za granicą, ale spokojnie – zdecydowaną ich większość wypełniają zagraniczni pracodawcy. Najpowszechniejsze są obowiązki meldunkowe oraz ewidencyjne. W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje obowiązek meldunkowy, który oznacza konieczność zgłoszenia swojego pobytu za granicą pod konkretnym adresem. Obywatel polski przebywający na przykład w Niemczech powyżej siedmiu dni podlega obowiązkowi meldunkowemu we właściwym urzędzie meldunkowym. Nie można wskazać jednej nazwy takiego urzędu, ponieważ w każdym z krajów związkowych kompetencje urzędów określają przepisy poszczególnych systemów krajowych (np. Bürgeramt, Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt). Należy pamiętać, że te obowiązki spoczywają także na pracownikach delegowanych do pracy w Niemczech. Właściwy urząd meldunkowy i inne urzędy należy powiadomić także przy zmianie miejsca zamieszkania. Dzięki temu ważna urzędowa korespondencja nie będzie doręczana na adres, pod którym już nie przebywamy. Na poczcie niemieckiej można za opłatą kilkunastu euro ustanowić zlecenie przekazywania korespondencji na nowy adres zamieszkania lub pobytu.

3. Numer podatkowy, czyli zagraniczny NIP

Obowiązek ewidencyjny dotyczy zgłoszenia w zagranicznym urzędzie skarbowym lub innej właściwej instytucji faktu wykonywania pracy w danym kraju. Na podstawie zgłoszenia zagraniczny urząd nadaje podatnikowi numer podatkowy, odpowiednik polskiego NIPu. Wyjątkiem są Niemcy, gdzie pracownicy sezonowi nie mają obowiązku rejestracji w urzędzie skarbowym w celu nadania go. Niemniej właściwy urząd skarbowy wydaje dla zagranicznych pracowników zaświadczenie w sprawie poboru podatku od wynagrodzeń (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug). Przy braku zaświadczenia wynagrodzenie zostanie opodatkowane w sposób przewidziany dla VI klasy podatkowej, czyli w sposób maksymalny, a tego baaaaardzo chcemy uniknąć 🙂

4. Gromadź wszystkie dokumenty!

Najważniejszą rzeczą podczas pobytu za granicą jest staranne gromadzenie dokumentacji podatkowej, którą pracownik otrzymał w związku z wykonywaniem pracy za granicą. Dokumentacja ta będzie niezbędna również dla celów prawidłowego rozliczenia zagranicznych dochodów w polskim zeznaniu rocznym. Dochody z pracy za granicą są faktycznie zwolnione z podatku dochodowego w Polsce, ale należy je wykazywać w zeznaniu rocznym dla podatku dochodowego (PIT-36).

5. Dokumentuj poniesione wydatki

Ponadto należy zatrzymać wszystkie dokumenty potwierdzające fakt poniesienia wydatków za granicą, w szczególności dotyczących kosztów podróży, zakwaterowania, dojazdów do miejsca pracy itp. W niektórych krajach (np. w Niemczech) takie wydatki stanowią koszty podatkowe, których uwzględnienie zwiększa kwotę nadpłaty (zwrotu) podatku.

Sezon ruszył, a wraz z nim czas prac sezonowych za granicą. Te krótkie wyjazdy powinny jednak poprzedzać pewne przygotowania, o których dzisiaj napiszę. Pomogą w przyszłości w rozliczeniach. Wyjazdy do pracy sezonowej są krótkotrwałe, ale wiążą się z koniecznością dopilnowania pewnych kwestii, tak w kraju, jak i za granicą. 1. Zanim wyjedziesz Do obowiązków w kraju należy przede wszystkim obowiązek ustanowienia pełnomocnika dla doręczeń. Dotyczy osób, które opuszczają terytorium kraju na okres dłuższy niż dwa miesiące. Nieustanowienie pełnomocnika nie podlega karze, ale w przypadku nieskutecznej próby doręczenia pisma podczas nieobecności podatnika organ podatkowy uzna, iż pismo zostało doręczone pod ostatni […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!