Polskie prawo jazdy za granicą

Coraz więcej kierowców decyduje się na podróżowanie samochodem po krajach europejskich, w tym do pracy za granicę. Wiele osób nie ma pewności, czy ich polskie prawo jazdy będzie respektowane poza granicami kraju.

Polskie prawo jazdy ważne na terenie całej UE

Kiedyś, gdy obowiązywały jeszcze stare, „książeczkowe” prawa jazdy, to w przypadku kontroli przez zagranicznych policjantów, można było spotkać się z karą, ponieważ nie wszyscy je uznawali. Dziś, od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w krajach UE muszą mieć standardowy format europejski, posiadać kształt plastikowej karty kredytowej oraz wzmocnione zabezpieczenia przed sfałszowaniem. Dzięki temu są one ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Określa to dyrektywa Rady Unii Europejskiej w sprawie praw jazdy z 1991 roku.

driving_license_new
fot. ec.europa.eu

Jeśli posiadasz starsze prawo jazdy, to póki co nie musisz się martwić – możesz z niego korzystać dopóki nie skończy się jego termin (i wtedy zostanie zastąpione nowym wzorem) lub maksymalnie do 2033 roku. Masz więc jeszcze sporo czasu na wymianę na nowy wzór!

Warto wiedzieć, że w całej Europie uznawane są kategorie: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE.

Jak wygląda sytuacja w innych krajach europejskich, które nie należą do Unii?

Polskie prawa jazdy respektowane są także w krajach należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), czyli: Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein.

Jeśli chodzi o Europę Wschodnią, np. Ukrainę i Rosję, to sytuacja wygląda różnie, jednak zazwyczaj nie są one uznawane.

Tymczasowe prawo jazdy ani zaświadczenie wydane w kraju pochodzenia nie jest uznawane w innych krajach UE.

Najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana polskiego prawa jazdy na prawo jazdy międzynarodowe. Aby je otrzymać wystarczy złożyć wypełniony wniosek ze zdjęciem, np. do prezydenta miasta, co będzie nas kosztowało jedynie około 30 .

Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się swobodą na drogach całego świata, nie tylko Europy. 

Wyjazd do pracy za granicą

Bardzo ważne jest, byś przed wyjazdem do pracy za granicę zawsze sprawdził, czy Twoje prawo jazdy jest wciąż ważne. Jeśli termin ważności upływa w niedługim czasie, to najlepiej załatwić wszelkie formalności z przedłużeniem go w Polsce, przed wyjazdem.

Jeśli planujesz wyjechać za granicę na stałe, to najlepiej wymienić polski dokument na zagraniczny. Od tego czasu zaczną Cię obowiązywać te same zasady, które obowiązują obywateli danego kraju, na przykład dotyczące okresów ważności, badań medycznych itp.

Przykładowo jeśli na stałe przeprowadzasz się do Norwegii i chcesz poruszać się po kraju samochodem, to najlepiej żebyś wymienił prawo jazdy na norweskie. W tym celu musisz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy do trafikkstasjon. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie, dokument potwierdzający pobyt w Norwegii (bestedbevis) i świadectwo rejestracji dla obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz polski dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami wraz z tłumaczeniem (chyba, że został on wydany w języku angielskim, niemieckim lub francuskim).

Coraz więcej kierowców decyduje się na podróżowanie samochodem po krajach europejskich, w tym do pracy za granicę. Wiele osób nie ma pewności, czy ich polskie prawo jazdy będzie respektowane poza granicami kraju. Polskie prawo jazdy ważne na terenie całej UE Kiedyś, gdy obowiązywały jeszcze stare, „książeczkowe” prawa jazdy, to w przypadku kontroli przez zagranicznych policjantów, można było spotkać się z karą, ponieważ nie wszyscy je uznawali. Dziś, od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w krajach UE muszą mieć standardowy format europejski, posiadać kształt plastikowej karty kredytowej oraz wzmocnione zabezpieczenia przed sfałszowaniem. Dzięki temu są one ważne na […]

Czytaj artykuł