Nim podatnik wyjedzie za granicę

co załatwić przed wyjazdem

Podjąłeś decyzję o zarobkowym wyjeździe za granicę? Ważne, by jeszcze przed wyjazdem dopełnić pewnych formalności, by sprawy urzędowe nie ściągały nas z powrotem do kraju. Podpowiadam, jakich formalności dopełnić jeszcze w Polsce.

Jeśli wyjeżdżamy z Polski na co najmniej dwa miesiące, a jesteśmy osobą fizyczną (jedną z formalności, która ułatwi nam życie jest ustanowienie pełnomocnictwa do spraw doręczeń. Nie jest to niezbędna czynność, jednak w przypadku nieskutecznej próby doręczenia pisma podczas nieobecności adresata organ podatkowy uznaje, że pismo zostało doręczone pod ostatni znany adres podatnika oraz w dniu upływu terminu na podjęcie korespondencji. To ważne na przykład w sytuacji, gdy pismo wymaga odwołania lub podjęcia czynności w określonym czasie, sytuacja taka może mieć negatywne skutki, a temu chcemy zapobiec. Szczegóły na ten temat można znaleźć w art. 147 § 1 Ordynacji podatkowej. Odpowiednie pismo, którego wzory można bez problemu znaleźć w internecie należy złożyć we właściwym organie podatkowym (Urząd Skarbowy).

O ile uregulowanie powyższej kwestii jest chyba najbardziej istotne, o tyle równie ważne jest na przykład upoważnienie kogoś bliskiego do odbierania korespondencji pocztowej w naszym imieniu. Warto zasięgnąć opinii na temat praktyk stosowanych w różnych urzędach pocztowych (mimo ogólnych reguł każda z placówek miewa swoje zwyczaje w kwestii pełnomocnictw) – sam z doświadczenia wiem, że czasem pracownicy poczty nie ułatwiają dopełniania tej formalności.

Na stronie Poczty Polskiej znajdziemy prosty generator wniosków, w którym wystarczy podać odpowiednie dane osobowe i adres urzędu pocztowego, w którym składamy pismo, a także rodzaj przesyłek, do których odbioru chcemy upoważnić wskazaną osobę. Usługa ta (tzw. pełnomocnictwo ogólne) jest bezpłatna, jednak w przypadku, gdy spodziewamy się korespondencji z sądu, koniecznością jest ustanowienie pełnomocnictwa pocztowe – niestety płatne (25,83zł), ale tylko ono umożliwia odbiór tego typu listu przez pełnomocnika.

UWAGA! Chcąc złożyć wniosek o pełnomocnictwo na poczcie, koniecznie musimy udać się tam z osobą upoważnianą, ponieważ niezbędny jest jej podpis na wniosku w obecności pracownika.

To dwie z ważniejszych rzeczy, o których pomyślałem jako pierwszych „do załatwienia” jeszcze przed wyjazdem. Sam w ten sposób ułatwiłem sobie i innym normalne funkcjonowanie w czasie moich nieobecności, jednocześnie pozbawiając się niepotrzebnych stresów i „atrakcji” w postaci zastanawiania się, w jakiej sprawie przyszedł do mnie np. list polecony. To oczywiście nie wszystko, co należy zrobić, ale warto zacząć właśnie od tego.

Fot. https://s16.flog.pl

Podjąłeś decyzję o zarobkowym wyjeździe za granicę? Ważne, by jeszcze przed wyjazdem dopełnić pewnych formalności, by sprawy urzędowe nie ściągały nas z powrotem do kraju. Podpowiadam, jakich formalności dopełnić jeszcze w Polsce. Jeśli wyjeżdżamy z Polski na co najmniej dwa miesiące, a jesteśmy osobą fizyczną (jedną z formalności, która ułatwi nam życie jest ustanowienie pełnomocnictwa do spraw doręczeń. Nie jest to niezbędna czynność, jednak w przypadku nieskutecznej próby doręczenia pisma podczas nieobecności adresata organ podatkowy uznaje, że pismo zostało doręczone pod ostatni znany adres podatnika oraz w dniu upływu terminu na podjęcie korespondencji. To ważne na przykład w sytuacji, gdy […]

Czytaj artykuł