Opiekunka osób starszych za granicą

Jak wiadomo z danych demograficznych, społeczeństwa rozwiniętych krajów Europy zachodniej starzeją się, dlatego problem opieki nad ludźmi starszymi w tych krajach będzie z roku na rok narastał. Rosnące zapotrzebowanie na opiekę jest też z kolei szansą dla tych, którzy potrafią i chcą w ten sposób zarabiać na życie. A pieniądze i profity za taką pracę w bogatych krajach mogą być naprawdę niemałe.

A jak kształtuje się podaż na taką pracę wśród tych Polaków, którzy szukają pracy za granicą? Według cytowanego już wcześniej badania własnego Europejskiego Centrum Podatkowego z Wrocławia (badanie dotyczyło preferencji tych, którzy planują wyjechać za granicę w celach zarobkowych) praca przy opiece osób starszych interesuje prawie wyłącznie kobiety, szczególnie te starsze – wśród kobiet po 50 roku życia prawie co czwartą (23%), i jest to zarazem najbardziej poszukiwana praca u kobiet w tym przedziale wiekowym. Najliczniej są taką pracą zainteresowane panie z województwa mazowieckiego, najmniej zaś Górnoślązaczki i kobiety z woj. świętokrzyskiego. Wśród tych pań, którzy chcieliby pracować jako opiekunka zdecydowanie dominuje kierunek niemiecki (co druga chciałaby pracować jako opiekunka właśnie w tym kraju), dalej Holandia, Norwegia i Wielka Brytania. Charakterystyczne jest to (a może i niepokojące dla krajów starzejącej się zachodniej Europy), że większość pań poszukujących pracy w charakterze opiekunki myśli o pracy sezonowej, a nie stałej.

Na pewno nie jest to praca dla każdego. Oprócz chęci do takiej pracy potrzeba także dobrej kondycji fizycznej i odporności psychicznej, przede wszystkim cierpliwości. Często wymagane jest też doświadczenie (nawet udokumentowany jakoś fakt pomagania np. własnym dziadkom), punktowane są też zaświadczenia o ukończonych kursach kierunkowych oraz referencje z poprzednich miejsc pracy. Czasem wymagane jest też np. prawo jazdy, a bardzo często – komunikatywna znajomość języka.

Czynności opiekunki obejmują zwykle ubieranie i rozbieranie, pomoc przy higienie osobistej, sprawy związane z prowadzeniem domu (sprzątanie, pranie itp.), transferowanie z łóżka na wózek, pomiar ciśnienia. Przyrządza się też posiłki (chociaż bywa, że od tego jest inna osoba). Oprócz tego w zakres czynności mogą wchodzić inne punkty, w zależności od indywidualnego przypadku.

Stawki uzależnione są od znajomości języka, doświadczenia oraz zakresu obowiązków i stanu zdrowia podopiecznego. Zarobki wahają się zwykle między 800 a 1350 euro netto miesięcznie. Wielce atrakcyjnym bonusem jest to, że bardzo często odpadają koszty zakwaterowania i wyżywienia, bo mieszka się bezpłatnie i stołuje w domu podopiecznej/go. Doprecyzujmy przy negocjacjach, czy rzeczywiście mowa jest o osobnym pokoju. Jest też z kolei bardzo istotny minus takiej pracy, na który pewnie nie każdy jest gotowy – wymagana jest często dyspozycyjność 24 godziny na dobę.

Pamiętajmy, że w przypadku pracy jako opiekun/opiekunka osób starszych bardzo ważne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, aby uniknąć horrendalnego obciążenia materialnego za ewentualne spowodowane szkody (a taka sytuacja w pracy o tym charakterze może wydarzyć się zawsze).

Jak wiadomo z danych demograficznych, społeczeństwa rozwiniętych krajów Europy zachodniej starzeją się, dlatego problem opieki nad ludźmi starszymi w tych krajach będzie z roku na rok narastał. Rosnące zapotrzebowanie na opiekę jest też z kolei szansą dla tych, którzy potrafią i chcą w ten sposób zarabiać na życie. A pieniądze i profity za taką pracę w bogatych krajach mogą być naprawdę niemałe. A jak kształtuje się podaż na taką pracę wśród tych Polaków, którzy szukają pracy za granicą? Według cytowanego już wcześniej badania własnego Europejskiego Centrum Podatkowego z Wrocławia (badanie dotyczyło preferencji tych, którzy planują wyjechać za granicę w celach zarobkowych) […]

Czytaj artykuł