Niemcy: rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatków Niemcy

Pisząc bardzo ogólnie na blogu o rozliczaniu podatków nie spodziewałem się, że tak wielu z Was ma pytania dotyczące procedur i szczegółów rozliczeń w poszczególnych krajach. Pojawiło się kilka zapytań dotyczących rozliczeń w Niemczech, stąd dziś przybliżę temat obowiązku podatkowego w tym kraju.

Tak jak pisałem w jednym z poprzednich wpisów, obowiązek zapłaty podatku dochodowego, czyli tzw. obowiązek podatkowy określany jest dla każdego kraju oddzielnie według indywidualnych ustaleń. Istnieją dwa kryteria, według których określane jest, czy dochód podlega opodatkowaniu czy nie:

  • miejsce zamieszkania (tzw. rezydencja podatkowa)
  • miejsce położenia źródła przychodów (kraj, w którym otrzymało się dochód)

Kim jest rezydent podatkowy i jak się rozlicza?

Jest to osoba mieszkająca na stałe w danym kraju lub przebywająca na terytorium tego państwa w sposób ciągły nie krócej niż pół roku. Zgodnie z regulacjami, rezydenci podatkowi danego państwa podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji od wszystkich dochodów, niezależnie od miejsca ich uzyskania. Oznacza to w praktyce, że jeśli osoba na stałe mieszka w Polsce (ma tam dom i rodzinę) i wyjechała na krótki czas do pracy do Niemiec, zobowiązana jest do zadeklarowania w Polsce również niemieckich dochodów. W przypadku dochodów z pracy, dochody te są opodatkowane także w kraju, w którym praca jest faktycznie wykonywana, czyli w Niemczech. Dochód z pracy jest zatem opodatkowany podwójnie (całość w Polsce i zarobione w Niemczech pieniądze – w Niemczech). Pozostając w Niemczech ponad pół roku, osoba taka jest zarówno rezydentem w Polsce jak i w Niemczech. Przypadek taki skutkuje koniecznością złożenia zeznania podatkowego w obu krajach i w obu wykazać wszystkie uzyskane przez siebie dochody (a więc polskie i niemieckie w Polsce oraz polskie i niemieckie w Niemczech).

Procedura rozliczania się

Rozliczenia podatkowe w Niemczech przebiegają podobnie jak w Polsce. Pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy z wynagrodzenia pracownika (Lohnsteuer) i wpłacają należny podatek do Urzędu Skarbowego (Finanzamt). Po ustaniu zatrudnienia lub na koniec roku kalendarzowego pracodawcy wystawiają zaświadczenia podatkowe o wysokości dochodu i pobranych podatkach oraz składkach na ubezpieczenia społeczne (Lohnsteuerbescheinigung).

W nowym roku kalendarzowym pracownicy (podatnicy) mają obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym w terminie (uwaga! inaczej niż w Polsce!!) do 31 maja. W rozliczeniu rocznym należy zadeklarować osiągnięte przychody (w tym również za granicą – porównaj wyżej), koszty i przysługujące ulgi. Podobnie jak w Polsce, istnieje też możliwość wspólnego rozliczania ze współmałżonkiem.

Nierezydenci

Powyższy obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych nie dotyczy pracowników zagranicznych, którzy przebywali w Niemczech krócej niż pół roku (tzw. nierezydenci). Osoby te także mogą złożyć zeznanie podatkowe w kraju, w którym osiągali dochody z pracy, niemniej jednak nie przysługują im ulgi podatkowe. Nie mogą też rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Takie rozliczenie to właśnie tak popularny „zwrot podatku z zagranicy” – dotyczy bardzo dużej ilości osób, a często jest mylnie interpretowany jako normalne rozliczenie. Warto pamiętać więc o tym kryterium czasu (pół roku!). Zwrot jest prostszy i stanowi różnicę między rocznym podatkiem dochodowym określonym decyzją niemieckiego Urzędu Skarbowego a sumą wpłaconych zaliczek – podobnie jak w Polsce.

Na podstawie zeznania podatkowego, niemiecki Urząd Skarbowy wydaje decyzję, w której określa prawidłowy wymiar podatku. W sytuacji, gdy podatek zapłacony (potrącony z wynagrodzenia) jest wyższy od tego wynikającego z decyzji, podatnik otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku.

Wysokość nadpłaconego podatku (jeśli występuje nadpłata) jest indywidualna dla każdego z podatników i jest uzależniona m.in. od wysokości dochodów w Niemczech i zagranicą (np. w Polsce), wysokości podatku potrąconego z wynagrodzenia, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej, miejsca zamieszkania i pracy, wieku itd.

Warto pamiętać, że o zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec można ubiegać się do dwóch lat wstecz, a w przypadku rezydentów – nawet do pięciu lat. Wprawdzie zajmuje to trochę czasu, jednak warto o to zadbać, kiedy wcześniej gdzieś nam to umknęło. Chodzi przecież o nasze pieniądze…

Pisząc bardzo ogólnie na blogu o rozliczaniu podatków nie spodziewałem się, że tak wielu z Was ma pytania dotyczące procedur i szczegółów rozliczeń w poszczególnych krajach. Pojawiło się kilka zapytań dotyczących rozliczeń w Niemczech, stąd dziś przybliżę temat obowiązku podatkowego w tym kraju. Tak jak pisałem w jednym z poprzednich wpisów, obowiązek zapłaty podatku dochodowego, czyli tzw. obowiązek podatkowy określany jest dla każdego kraju oddzielnie według indywidualnych ustaleń. Istnieją dwa kryteria, według których określane jest, czy dochód podlega opodatkowaniu czy nie: miejsce zamieszkania (tzw. rezydencja podatkowa) miejsce położenia źródła przychodów (kraj, w którym otrzymało się dochód) Kim jest rezydent podatkowy […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!