Niemcy: Kindergeld raz jeszcze

Zasiłek na dzieci Niemcy

Choć o Kindergeld pisałem już nie raz, temat wciąż powraca. Pytacie o niego w różnych kontekstach, co jest dla mnie sygnałem, że wciąż sporo można o nim pisać. Dziś więc kolejna porcja informacji o zasiłku rodzinnym w Niemczech.

Czym dokładnie jest Kindergeld i jakie świadczenia rodzinne w ogóle mogą nam przysługiwać w Niemczech, przeczytacie w innych moich wpisach (np. tu czy tu). Przypomnę tylko, że o Kindergeld może ubiegać się każdy, kto podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów oraz posiada na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 25 roku życia.

Przepisy socjalne czy podatkowe?

Wydawać się może, że zasiłek rodzinny jest świadczeniem socjalnym i przepisy podatkowe nie mają z nim nic wspólnego. W Niemczech jednak podstawowe prawo do Kindergeld wynika z niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (EStG). Może także być określone w oparciu o przepisy niemieckiej ustawy o federalnym zasiłku rodzinnym (BKGG).

Przepisy są jednak sprzeczne i czasem nie do końca wiadomo, jakie prawa są brane pod uwagę. Zdarza się, że niemieckie urzędy odmawiają prawa do zasiłku osobom, które nie podlegają w Niemczech obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Mamy zgrzyt – przepisy socjalne czy podatkowe? Kiedyś zasiłek rodzinny (czyli świadczenie socjalne), objęte były unijnym rozporządzeniem w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Mówiło ono jednoznacznie, że osoba ubezpieczona podlega przepisom prawa jednego państwa. Stąd – jeśli byliśmy ubezpieczeni w Polsce (podlegaliśmy pod Polski ZUS), nie przysługiwały nam świadczenia z Niemiec.

Jak jest obecnie?

Sprawę rozstrzygnął Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Ten unijny sąd stwierdził, że Kindergeld przysługuje także osobom, które podlegają ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Dzieje się tak w sytuacji, gdy osoby te spełniają niemieckie kryteria określone ustawą podatkową (są niemieckimi podatnikami). Kindergeld jest więc takim dodatkowym „bonusem” dla tych osób.

Choć o Kindergeld pisałem już nie raz, temat wciąż powraca. Pytacie o niego w różnych kontekstach, co jest dla mnie sygnałem, że wciąż sporo można o nim pisać. Dziś więc kolejna porcja informacji o zasiłku rodzinnym w Niemczech. Czym dokładnie jest Kindergeld i jakie świadczenia rodzinne w ogóle mogą nam przysługiwać w Niemczech, przeczytacie w innych moich wpisach (np. tu czy tu). Przypomnę tylko, że o Kindergeld może ubiegać się każdy, kto podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów oraz posiada na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci lub dzieci uczące się do 25 roku życia. Przepisy socjalne czy podatkowe? Wydawać się może, że […]

Czytaj artykuł