Kinderkrankgeld, czyli zasiłek chorobowy na dziecko w Niemczech. Co warto wiedzieć?

Zasiłek chorobowy na dziecko w Niemczech? Kto może go otrzymać i ile wynosi? 

W Niemczech funkcjonuje świadczenie o nazwie Kinderkrankgeld. Jest to zasiłek chorobowy na dziecko, a możliwość jego pobrania pojawia się w chwili, w której dziecko choruje, nie ma opieki i to rodzic musi z nim zostać. W takiej sytuacji rodzic nie może iść do pracy. 

Uwaga! W Niemczech możecie spotkać się również z innymi określeniami Kinderkrankgeld, takimi jak Kinderpflege-Krankengeld lub Kinderpflege-Krankentagegeld. 

Kto otrzyma Kinderkrankgeld w Niemczech? 

Przy przyznaniu świadczenia chorobowego na dziecko obowiązuje kilka zasad, które muszą być spełnione. Przede wszystkim lekarz pediatra musi wystawić zaświadczenie o chorobie dziecka, jednocześnie wskazując, że niezbędna będzie opieka nad dzieckiem w trakcie choroby. Należy wykazać także, że nie ma innej osoby, która mogłaby zająć się dzieckiem w trakcie nieobecności rodzica. Dziecko musi być objęte ustawowym ubezpieczeniem w kasie chorych i nie może przekraczać 12 roku życia (chyba że należy do osób z niepełnosprawnością). 

W celu otrzymania niemieckiego zasiłku na dziecko w chorobie należy wypełnić adekwatny wniosek, który można znaleźć na stronie www kasy chorych, do której należy dziecko. 

Ważne! Zasiłek chorobowy na dziecko w Niemczech, jest świadczeniem wynikającym z ustawowego ubezpieczenia na zdrowie. Jeżeli każde z rodziców podlega ubezpieczeniu prywatnemu, to państwo nie zapewni zasiłku chorobowego na czas trwania choroby dziecka. 

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, kluczowy jest fakt, czy dziecko jest ubezpieczone ustawowo. Jeżeli z kolei rodzice są ubezpieczeni ustawowo, to nie ma znaczenia rodzaj ubezpieczenia dziecka, bo zasiłek zostanie przyznany z kasy chorych rodziców. 

Co mają zrobić rodzice prywatnie ubezpieczeni? 

Rodzice, którzy posiadają prywatne ubezpieczenie w Niemczech, muszą starać się zdobyć fundusze z inny sposób. Przede wszystkim warto skontaktować się z prywatnym ubezpieczycielem i zapytać o możliwość wypłaty w przypadku choroby dziecka i braku możliwości pracy w tym okresie. Kodeks Cywilny w Niemczech zakłada, że chore dziecko musi być pod opieką rodzica, a jednocześnie mając możliwość otrzymania wypłaty. Jeżeli zatem umowa nie stanowi inaczej, rodzic będzie musiał otrzymać wypłatę. 

Wysokość zasiłku chorobowego na dziecko w Niemczech 

Aby wyliczyć kwotę należną za okres choroby dziecka, obecnie stosuje się kalkulacje, która uwzględnia wynagrodzenie pracownika za czas, który przebywał z dzieckiem w domu. Zasiłek wyrażony w kwocie brutto, będzie stanowił 90% wynagrodzenia, które zostało utracone, w kwocie netto. Biorąc pod uwagę próg dochodowy w Niemczech w 2021 roku, należy zwrócić uwagę, że dzienny zasiłek nie może przekroczyć 112,88 euro. 

Okres przyznania zasiłku

W Niemczech zasiłek na chore dziecko może być przyznawany na maksymalnie 25 dni robocze. W przypadku rodzin, w których jeden rodzic wychowuje dziecko lub oboje rodziców pracuje w pełnym wymiarze, ilość dni wydłuża się do 50 na każde dziecko. 

Zasiłek chorobowy na dziecko w Niemczech? Kto może go otrzymać i ile wynosi?  W Niemczech funkcjonuje świadczenie o nazwie Kinderkrankgeld. Jest to zasiłek chorobowy na dziecko, a możliwość jego pobrania pojawia się w chwili, w której dziecko choruje, nie ma opieki i to rodzic musi z nim zostać. W takiej sytuacji rodzic nie może iść do pracy.  Uwaga! W Niemczech możecie spotkać się również z innymi określeniami Kinderkrankgeld, takimi jak Kinderpflege-Krankengeld lub Kinderpflege-Krankentagegeld.  Kto otrzyma Kinderkrankgeld w Niemczech?  Przy przyznaniu świadczenia chorobowego na dziecko obowiązuje kilka zasad, które muszą być spełnione. Przede wszystkim lekarz pediatra musi wystawić zaświadczenie o chorobie […]

Czytaj artykuł