Jakie zasiłki oferuje Belgia?

Zarówno Polska, jak i Belgia, są członkami Unii Europejskiej. Oznacza to, że będąc na terenie Belgii, Polacy mogą liczyć na wsparcie podobne do tego, skierowanego dla obywateli tego kraju.

Uzyskanie zasiłku czy wsparcia w Belgii, będąc w trudnej sytuacji,  jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście mówimy o Polakach, którzy pracują i żyją w Belgii. 


Belgijski zasiłek rodzinny 

Jest to jeden z głównych zasiłków, z których korzysta Polonia przebywająca na terenie Belgii. Zasiłek rodzinny w Belgii jest przeznaczony dla osób posiadających dzieci. Oczywiście, jego celem jest wspieranie rodzin w utrzymaniu się na prawidłowym poziomie finansowym, wsparcie edukacji i komfortu życiowego dzieci. 

Belgijski zasiłek dla osób bezrobotnych 

Osoby, które straciły pracę w wyniku rozwiązania umowy lub nieprzedłużenia jej przez pracodawcę, mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych w Belgii. Każdy, kto straci pracę,  powinien otrzymać od swojego pracodawcy w Belgii dokument C. Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych należy złożyć w odpowiednim biurze Narodowej Agencji Zatrudnienia. Oczywiście, istnieją również wytyczne, które w ostateczności decydują o przyznaniu świadczenia oraz jego wysokości. Należą do nich m.in. wiek, liczba przepracowanych dni itp. Przede wszystkim jednak, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Belgii,  należy posiadać meldunek w Belgii, mieć zdolność bądź wyrażać gotowość do podjęcia pracy i aktywnie jej poszukiwać, a także nie posiadać innej formy zatrudnienia. 

Ważne! Jeżeli chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Belgii, masz jedynie 4 tygodnie w roku, które możesz spędzić poza granicami tego kraju. 

Belgijski zasiłek socjalny

Zasiłek socjalny w Belgii jest przeznaczony dla osób, które nie są w stanie utrzymać siebie i swojej rodziny w ramach dochodów, które posiada. Ten typ zasiłku jest skierowany jedynie do osób posiadających obywatelstwo Belgijskie lub możliwość nieograniczonego pobytu w tym kraju. Oczywiście podstawowym kryterium, które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek socjalny w Belgii, jest określony próg dochodowy. Nie może on być zbyt wysoki.

W Belgii to Publiczne Centrum Akcji Społecznych jest instytucją, która może wspomóc emigrantów potrzebujących tej pomocy. W każdej dzielnicy znajduje się oddział CPAS. Mogą oni pomóc między innymi w regulacji różnych spraw dotyczących zakładu ubezpieczeń, wesprzeć finansowo bądź materialnie, wesprzeć medycznie lub pomóc w poszukiwaniach pracy. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy w tym zakresie, to dowiedzcie się,  gdzie najbliżej od waszego miejsca zamieszkania jest Publiczne Centrum Akcji Społecznych. 

Belgijski zasiłek macierzyński

W Belgii istnieje prawo,  wedle którego przyszła mama może skorzystać z urlopu już w trakcie ciąży. Może to zrobić już na sześć tygodni przed przewidywanym porodem. Może jednak nie skorzystać z tego prawa, jednak na tydzień przed planowanym porodem urlop staje się obowiązkowy. Oczywiście, w Belgii młodej mamie przysługuje również urlop poporodowy. Trwa on dziewięć tygodni, a jednak każdej mamie tak naprawdę należy się przynajmniej 15 tygodni urlopu. Jeżeli chodzi o wysokość zasiłku macierzyńskiego w Belgii, w przypadku kobiet pracujących jest to 82% dotychczasowego wynagrodzenia przez pierwszy miesiąc oraz 75% w kolejnych miesiącach. W przypadku kobiet, które do tej pory nie pracowały — otrzymają one zawsze 60% utraconego wynagrodzenia.  Z kolei jeżeli chodzi o młodych ojców, im w Belgii przysługuje 10 dni urlopu tacierzyńskiego. 

Zarówno Polska, jak i Belgia, są członkami Unii Europejskiej. Oznacza to, że będąc na terenie Belgii, Polacy mogą liczyć na wsparcie podobne do tego, skierowanego dla obywateli tego kraju. Uzyskanie zasiłku czy wsparcia w Belgii, będąc w trudnej sytuacji,  jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście mówimy o Polakach, którzy pracują i żyją w Belgii.  Belgijski zasiłek rodzinny  Jest to jeden z głównych zasiłków, z których korzysta Polonia przebywająca na terenie Belgii. Zasiłek rodzinny w Belgii jest przeznaczony dla osób posiadających dzieci. Oczywiście, jego celem jest wspieranie rodzin w utrzymaniu się na prawidłowym poziomie finansowym, wsparcie edukacji i komfortu życiowego dzieci.  Belgijski […]

Czytaj artykuł