Jakie podatki musi płacić osoba pracująca w Niemczech?

Einkommensteuer to podatek dochodowy dla osób fizycznych. W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego musimy odjąć od całkowitej kwoty wszystkich dochodów z roku poprzedniego kwoty wolne od podatku, a także ulgi podatkowe lub inne zwolnienia. Na podatek dochodowy składa się kilka źródeł przychodów. Są to:

? przychody gospodarki rolnej i leśnej
?przychody z uwagi na prowadzenie działalności przemysłowej
?przychody z tzw. pracy samodzielnej (np. adwokaci)
?przychody z tzw. niesamodzielnej pracy (pracownicy najemni, pod kierownictwem)
?przychody z najmu nieruchomości lub dzierżawy
?przychody udziałowców spółek cywilnych handlowych i komandytowych

Lohnsteuer to podatek dochodowy pobierany od osób fizycznych, a dokładnie od ich wynagrodzeń. Każdego roku niemiecki rząd ustala konkretne progi podatkowe oraz stawki podatkowe, które będą im odpowiadały. Niemiecki pracownik nie musi zastanawiać się nad odprowadzaniem takiego podatku, ponieważ robi to za niego pracodawca. Z każdej wypłaty pobiera on określoną kwotę i przesyła do niemieckiego urzędu skarbowego. Aby po okresie rozliczeniowym otrzymać zwrot podatku, całkowita suma odprowadzonego podatku musi być wyższa niż podatek, który został obliczony przez urzędników bazujących na rocznych dochodach jednostki. Analogicznie, jeżeli jest ona niższa, to musimy uregulować niedopłatę.

Kirchensteuer to w tłumaczeniu podatek na kościół. Jeżeli pracownicy zadeklarowali przynależność do jakiejś religii, to mają oni obowiązek płacenia podatków na kościół. Wysokość tego podatku jest uzależniona od konkretnego landu, w którym mieszkamy. Z reguły wynosi od 8 do 9% ogólnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu.

Solidaritätszuschlag, czyli podatek solidarnościowy to kolejna opłata, która obowiązuje na terenie Niemiec i wynosi ona 5,5% dochodów opodatkowanych. Jest to podatek, który płacą osoby mieszkające w zachodniej części Niemiec. Możliwe jest, że będzie on obowiązywał przynajmniej do 2021 r. Oczywiście, również Polacy, którzy zamieszkują zachodnią część kraju, będą musieli odprowadzać ww. podatek.

Mehrwertsteuer to Niemiecki podatek VAT. Wszelki zakup usług lub towarów jest opodatkowany podatkiem VAT, dlatego jako konsument nie musisz się tym przejmować, ponieważ kwota podatku jest już dołączona do kwoty towaru. Przedsiębiorca, który dostarcza swoje usługi lub towary, jest odpowiedzialny za dostarczenie tego podatków do urzędu skarbowego. Większość towarów i usług jest opodatkowana kwotą w wysokości 19% wartości towaru, jednak są również produkty, które podlegają obniżonemu podatkowi (7%).

Rozliczenie podatku?

Należy pamiętać, że osoby, które otrzymują jakiekolwiek dochody z pracy na terenie Niemiec, mają obowiązek złożenia Lohnsteuerjahresausgleich, czyli deklaracji podatkowej. Należy mieć ze sobą również dokument podatkowy z poprzedniego roku. Dzięki rozliczaniu się z urzędem skarbowym mamy możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconego przez naszego pracodawcę podatku w Niemczech. Do rozliczenia podatku należy mieć ze sobą kartę podatkową (Lohnsteuerjahresausgleich), którą należy pobrać od pracodawcy. Ważną informacją, jest również to, że osoby pracujące na terenie Niemiec mogą rozliczać się z podatku w Niemczech do czterech lat wstecz.

Jeżeli chcesz w przyszłości rozpocząć pracę na terenie Niemiec to zachęcamy Cię do przeczytania naszego wpisu „7 powodów, dla których Polacy chcą pracować w Niemczech” ☺️

Einkommensteuer to podatek dochodowy dla osób fizycznych. W celu obliczenia kwoty podatku dochodowego musimy odjąć od całkowitej kwoty wszystkich dochodów z roku poprzedniego kwoty wolne od podatku, a także ulgi podatkowe lub inne zwolnienia. Na podatek dochodowy składa się kilka źródeł przychodów. Są to: ? przychody gospodarki rolnej i leśnej?przychody z uwagi na prowadzenie działalności przemysłowej?przychody z tzw. pracy samodzielnej (np. adwokaci)?przychody z tzw. niesamodzielnej pracy (pracownicy najemni, pod kierownictwem)?przychody z najmu nieruchomości lub dzierżawy?przychody udziałowców spółek cywilnych handlowych i komandytowych Lohnsteuer to podatek dochodowy pobierany od osób fizycznych, a dokładnie od ich wynagrodzeń. Każdego roku niemiecki rząd ustala konkretne […]

Czytaj artykuł