Jak ubiegać się o podwójne obywatelstwo — niemieckie i polskie.

Chcecie ubiegać się o podwójne obywatelstwo? Kto może wnioskować o nie w Niemczech i na jakich zasadach? 

Podwójne obywatelstwo, jak sama nazwa wskazuje, daje możliwość bycia obywatelem dwóch państw. Naturalnie można je posiąść w dniu urodzenia, ale możliwe jest również jego nabycie. Taki proces nazywamy NATURALIZACJĄ i oznacza przyznanie obywatelstwa osobie, która osiedliła się w danym kraju. 

Staatsangehörigkeitsgesetz to ustawa, która w Niemczech reguluje kwestie obywatelstwa i to na jej postawie pada decyzja o przyznaniu obywatelstwa lub odrzucenia takiego wniosku. 

Kiedy można otrzymać podwójne obywatelstwo? 

  • sytuacja, w której jedno z rodziców jest Niemcem, a drugie pochodzi z innego kraju. 
  • sytuacja, w której rodzice są innej narodowości, ale dziecko rodzi się w Niemczech.
  • proces naturalizacji, wspomniany już wyżej. 

Oczywiście, każdy z ww. sytuacji ma szereg wymogów, które należy spełnić, aby otrzymać podwójne obywatelstwo. Jest to zatem bardzo ogólnikowe podejście. 

Nie wszyscy obywatele innych krajów mogą starać się i obywatelstwo w Niemczech. Najprościej jest, gdy osoba ubiegająca się o obywatelstwo podwójne pochodzi z kraju Unii lub ze Szwajcarii. Poza nimi istnieje jeszcze kilka krajów, w których nie trzeba się zrzec swojego obywatelstwa na rzecz nowego, a to właśnie jest kryterium. Ważne jest, że przy takich staraniach, należy skrupulatnie przestrzegać przepisów zarówno niemieckiego prawa, jak i swojego ojczystego kraju. 

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać niemieckie obywatelstwo? 

  • staż zamieszkania — przynajmniej 8 lat, jednak warunkiem może być minimum 2-letnie małżeństwo — wtedy przynajmniej 3 lata stażu zamieszkania w Niemczech 
  • komunikatywne posługiwanie się językiem niemieckim — trzeba zaliczyć egzamin
  • bycie niekaranym 
  • możliwość utrzymania bez pomocy socjalnej państwa

Czy można stracić niemieckie obywatelstwo? 

Owszem. Do takiej sytuacji może dość, jeżeli zostanie nabyte obywatelstwo innego kraju, który nie zależy do Unii Europejskiej lub Szwajcarii.  

Chcecie ubiegać się o podwójne obywatelstwo? Kto może wnioskować o nie w Niemczech i na jakich zasadach?  Podwójne obywatelstwo, jak sama nazwa wskazuje, daje możliwość bycia obywatelem dwóch państw. Naturalnie można je posiąść w dniu urodzenia, ale możliwe jest również jego nabycie. Taki proces nazywamy NATURALIZACJĄ i oznacza przyznanie obywatelstwa osobie, która osiedliła się w danym kraju.  Staatsangehörigkeitsgesetz to ustawa, która w Niemczech reguluje kwestie obywatelstwa i to na jej postawie pada decyzja o przyznaniu obywatelstwa lub odrzucenia takiego wniosku.  Kiedy można otrzymać podwójne obywatelstwo?  sytuacja, w której jedno z rodziców jest Niemcem, a drugie pochodzi z innego kraju.  sytuacja, […]

Czytaj artykuł