Zmiany dotyczące holenderskiego prawa

Wraz ze zmianami w holenderskim prawie pojawiają się również kwestie dotyczące ich łamania. Łamanie prawa, czy też omijanie przepisów leży najczęściej w kwestii pracodawców, którzy bardzo często wykorzystują niewiedzę ich przyszłych pracowników. Przepisy te obowiązują jednak już od początku roku. Warto zatem zapoznać się ze zmianami w prawie, aby nie dać się wykorzystywać naszym przyszłym holenderskim pracodawcom.

O czym należy pamiętać i na co uważać?

Jedna ze zmian, która obowiązuje od 1 stycznia 2015r., dotyczy umowy terminowej na okres minimum sześciu miesięcy. W przypadku takiej umowy, pracodawca ma obowiązek poinformować swojego pracownika, o jej przedłużeniu lub braku jej przedłużenia, minimum miesiąc przed końcem ważności umowy. Ważne jest również, iż taka informacja musi zostać wystawiona na piśmie. Jeśli pracodawca zdecyduje się przedłużyć umowę pracownikowi, musi również przedstawić mu warunki zatrudnienia widniejące na kolejnej umowie. Co w wypadku, jeżeli pracodawca zaniecha niniejszych postępowań? Będzie on wtedy zobowiązany do uiszczenia kary w wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika, a suma ta ma zostać wypłacona pracownikowi w ciągu dwóch miesięcy. Inny przypadek stanowią umowy na okres krótszy niż pół roku. Umowa taka nie zezwala na zatrudnienie pracownika na okres próbny.

Kolejna ważna informacja dotyczy umieszczania w umowach informacji o nie stanowieniu konkurencji. Zmiany obowiązujące od stycznia tego roku, zakazują umieszczania w umowach tego rodzaju zapisów. Może być to zezwolone jedynie w szczególnych przypadkach oraz jest to ściśle związane z rekompensatą dla pracownika.

Od 1 czerwca, zmieniły się również przepisy dotyczące ilości umów na czas określony, proponowanych pracownikom. Pracodawca może zaproponować pracownikowi jedynie trzy umowy na czas określony, w ciągu dwóch lat. To z kolei łączy się z faktem, iż czwarta umowa musi być umową na czas nieokreślony.

Nieznajomość prawa nie zwalnia nas z jego przestrzegania, jeśli natomiast pracodawca zna prawo i świadomie nie chce się do niego zastosować, warto wtedy dać mu do zrozumienia, żeby zapoznał się z nowymi przepisami. Najczęstszą przyczyną uchylania się od nowych przepisów przez pracodawców jest na przykład fakt, iż są dużo bardziej korzystne dla pracownika niż dotychczas. Co nie każdemu pracodawcy może się podobać. Mamy jednak prawo znać swoje prawa, a tym bardziej mieć możliwość korzystania z nich.

Wraz ze zmianami w holenderskim prawie pojawiają się również kwestie dotyczące ich łamania. Łamanie prawa, czy też omijanie przepisów leży najczęściej w kwestii pracodawców, którzy bardzo często wykorzystują niewiedzę ich przyszłych pracowników. Przepisy te obowiązują jednak już od początku roku. Warto zatem zapoznać się ze zmianami w prawie, aby nie dać się wykorzystywać naszym przyszłym holenderskim pracodawcom. O czym należy pamiętać i na co uważać? Jedna ze zmian, która obowiązuje od 1 stycznia 2015r., dotyczy umowy terminowej na okres minimum sześciu miesięcy. W przypadku takiej umowy, pracodawca ma obowiązek poinformować swojego pracownika, o jej przedłużeniu lub braku jej przedłużenia, minimum […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!