Granice pod kontrolą

Zwiększenie bezpieczeństwa w UE – to temat ciągle aktualny. Plany zakładają nie tylko systematyczne kontrole na granicach. Mowa też o zaostrzeniu przepisów dotyczących wwożenia pieniędzy oraz metali szlachetnych. 

Celem kolejnych zamachów terrorystycznych może być każdy z krajów UE zaangażowany w działania prowadzone na Bliskim Wschodzie przez USA – wynika z raportu Europolu (Europejski Urząd Policji). Komunikat opublikowany 2 grudnia 2016 r. wskazuje najbardziej prawdopodobne scenariusze ataków. Nie różnią się one od dotychczasowych sposobów działań, w grę wchodzi używanie tego samego typu broni, co wcześniej.

Autorzy wskazują na porwania, szantaże i bomby w cywilnych samochodach. Prognozują, że ataki w Europie będą się intensyfikować w miarę utraty wypływów dżihadystów na Bliskim Wschodzie. Aktualnie na Starym Kontynencie może przebywać kilkadziesiąt osób skierowanych przez Państwo Islamskie, które są zdolne do przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Wskazują na to szacunki różnych służb. Jednak problem stanowi nie tylko ISIS. Grupy, ale też pojedynczy bojownicy, działają pod wpływem takich organizacji jak Al-Ka’ida i Dżabhat an-Nusra.

Zagrożenie ze strony ISIS doprowadziło do zacieśnienia współpracy policji ze służbami bezpieczeństwa w całej Europie. Efektem wspólnych działań są m.in. zatrzymania podejrzanych przed ewentualnym atakiem.

Ograniczanie zagrożeń

8 grudnia 2016 r. w Parlamencie Europejskim zostało przyjęte rozporządzenie, które ma wzmocnić bezpieczeństwo w UE. Mowa w nim o wprowadzeniu systematycznych kontroli na granicach zewnętrznych Wspólnoty. Jeśli nastąpi zatwierdzenie przepisów, to obywatele UE oraz państw trzecich będą sprawdzani w ogólnounijnych bazach danych. Przyczyni się to do ograniczenia zagrożeń stwarzanych przez tzw. zagranicznych bojowników.

Komisja Europejska zamierza utrudnić finansowanie terroryzmu. W tym celu chce zaostrzyć przepisy dotyczące wwożenia pieniędzy oraz metali szlachetnych (np. złoto) na teren UE. Na cenzurowanym znalazły się m.in. opłacone karty prepaid. Plan zakłada, że osoby płacące nimi powyżej 150 euro będą musiały okazać dokument tożsamości.

Obecne przepisy nakazują zgłoszenie do inspekcji celnej, jeśli przywożona kwota przekracza 10 tys. euro. Nie jest wykluczone, że służby celne będą konfiskować pieniądze oraz metale szlachetne również poniżej tego progu. Komu? Osobom podejrzanym o przestępstwa.

Równolegle państwa UE planują nowe rozwiązania. Belgia zamierza zaostrzyć regulacje dotyczące podróżowania koleją, autobusami i środkami transportu wodnego. W grę wchodzi wprowadzenie wymogu rejestracji pasażerów podróżujących do innych krajów UE. Projekt przewiduje, że nastąpi to najpóźniej do maja 2018 r. Szczegóły będą znane pod koniec stycznia br., kiedy zostanie zorganizowane spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów UE.

Tekst pochodzi z serwisu www.pracazagranica.pro, autor Marcin Gazda, dziennikarz miesięcznika „ Praca za granicą”.

Zwiększenie bezpieczeństwa w UE – to temat ciągle aktualny. Plany zakładają nie tylko systematyczne kontrole na granicach. Mowa też o zaostrzeniu przepisów dotyczących wwożenia pieniędzy oraz metali szlachetnych.  Celem kolejnych zamachów terrorystycznych może być każdy z krajów UE zaangażowany w działania prowadzone na Bliskim Wschodzie przez USA – wynika z raportu Europolu (Europejski Urząd Policji). Komunikat opublikowany 2 grudnia 2016 r. wskazuje najbardziej prawdopodobne scenariusze ataków. Nie różnią się one od dotychczasowych sposobów działań, w grę wchodzi używanie tego samego typu broni, co wcześniej. Autorzy wskazują na porwania, szantaże i bomby w cywilnych samochodach. Prognozują, że ataki w Europie będą […]

Czytaj artykuł