Gewerbe, czyli działalność gospodarcza

Czy założenie firmy w Niemczech musi wiązać się z niemożliwymi do pokonania problemami? Nie. Założenie firmy w Niemczech nie jest tak skomplikowane jakby nam się wydawało. 

Gewerbe, czyli jednym słowem założenie firmy jest dość prostą do wykonania czynnością, a szczególnie dla osób mieszkających w krajach Unii Europejskiej.  Skąd tak mała liczba ciężkich do spełnienia formalności? Jest to spowodowane przede wszystkim chęcią swobodnej wymiany usług oraz innych działalności na terenie Unii Europejskiej.

Wymagania?

Zakładając firmę, zawsze oraz bezsprzecznie należy dobrze przemyśleć zakres świadczonych przez nas usług, czyli słowem to, co chcemy oferować innym naszą działalnością. Warto również zadać sobie pytanie jakim kapitałem dysponujemy, jakie są nasze możliwości i jak planujemy rozwój naszej działalności.

Małe przedsiębiorstwo krokiem do większego sukcesu?

Jest to jedna z najczęstszych i najłatwiejszych form działalności gospodarczej, która w późniejszym okresie działalności może okazać się strzałem w dziesiątkę! Dlaczego? Na przykład dzięki udogodnieniom podatkowym oferowanym małym przedsiębiorstwom.

Czy każdy może zostać małym przedsiębiorcą?

Nie każda osoba fizyczna może stać się małym przedsiębiorcom. Wynika to przede wszystkim z przychodów uzyskanych podczas pierwszego roku działalności firmy. Dodatkowym warunkiem jest, aby w pierwszym roku naszej działalności suma zarobków nie przekraczała 17,500 euro, a w drugim roku nie była większa niż 50,000 euro. Osoba, która spełnia takie warunki może zostać zwolniona z płacenia podatku obrotowego w wysokości 19%VAT.

Jakie są jednak plusy małych działalności gospodarczych?

Przede wszystkim nie jest od nas wymagany kapitał startowy. Możemy jednak posiadać na start swój własny kapitał. Po drugie, prowadząc małą działalność gospodarczą mamy również możliwość samodzielnego prowadzenia księgowości oraz kontrolowania zysków i strat. Jest to jedna z ważniejszych czynności, przy późniejszym rozliczaniu się z niemieckim urzędem skarbowym.

Zakładamy własną działalność gospodarczą w Niemczech, od czego zacząć?

Na samym początku należy zgłosić się do Gewerbeamt, czyli do urzędu spraw gospodarczych, lub Ordnungsamt, czyli urządu do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego. W urzędach należy zdeklarować chęć założenia działalności gospodarczej. Należy spełniać również wymogi określone do poszczególnych rodzajów zakładanych działalności.

Musimy przygotować się również na szczegółowe informacje dotyczące między innymi danych osobowych, dokładnej daty rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Rejestracja działalności wiąże się również z uiszczeniem opłaty rzędu 15-30 euro.

Następnie, do właściwego nam niemieckiego Urzędu Skarbowego wysłana zostaje kopia rejestracji Gewerbe. Urząd ten powinien odesłać nam ankietę dotyczącą otwieranej przez nas firmy oraz ewidencji podatkowej. Wtedy możemy śmiało uważać, że staliśmy się małymi przedsiębiorcami.

Czy założenie firmy w Niemczech musi wiązać się z niemożliwymi do pokonania problemami? Nie. Założenie firmy w Niemczech nie jest tak skomplikowane jakby nam się wydawało.  Gewerbe, czyli jednym słowem założenie firmy jest dość prostą do wykonania czynnością, a szczególnie dla osób mieszkających w krajach Unii Europejskiej.  Skąd tak mała liczba ciężkich do spełnienia formalności? Jest to spowodowane przede wszystkim chęcią swobodnej wymiany usług oraz innych działalności na terenie Unii Europejskiej. Wymagania? Zakładając firmę, zawsze oraz bezsprzecznie należy dobrze przemyśleć zakres świadczonych przez nas usług, czyli słowem to, co chcemy oferować innym naszą działalnością. Warto również zadać sobie pytanie jakim kapitałem dysponujemy, […]

Czytaj artykuł