Jak założyć firmę w Niemczech i podwoić swoje zarobki?

Działalność w Niemczech

Coraz więcej Polaków w Niemczech decyduje się na samozatrudnienie (założenie działalności gospodarczej). Dla wielu osób własna działalność gospodarcza stwarza możliwości lepszego wynagrodzenia, dla innych jest jedyną możliwością podjęcia pracy w ogóle. Tendencja ta dotyczy szczególnie branży budowlanej, w której samodzielnie pracuje duża grupa specjalistów, np. spawaczy, elektryków, instalatorów, itp. Analizy pokazują, że można w ten sposób co najmniej podwoić swoje dochody.

Osoba, która zamierza podjąć działalność za granicą (przez którą należy rozmieć faktyczne wykonywanie czynności za granicą, a nie jedynie zgłoszenie wykonywania działalności w danym kraju) powinna w pierwszej kolejności rozważyć formę jej wykonywania. Przede wszystkim działalność może być wykonywane w sposób stały (założenie firmy w Niemczech, posiadając tam jakąkolwiek stałą placówkę) lub transgraniczny. Transgraniczną działalność wykonują osoby, które nie posiadają stałej placówki za granicą (nie zarejestrowały tam działalności gospodarczej) lecz świadczą usługi jako przedsiębiorca zagraniczny (działalność zarejestrowana w Polsce). Polacy w Niemczech najczęściej wybierają właśnie tę drugą opcję.
Obie formy prowadzenia działalności mają swoje zalety i wady. Bez względu na wybór należy się uprzednio dowiedzieć, czy działalność, którą zamierzamy wykonywać za granicą jest działalnością regulowaną, tzn. czy do jej wykonywania niezbędnym jest posiadanie określonych kwalifikacji lub licencji. Zamiar wykonywania takiej działalności należy zgłosić właściwej instytucji w państwie jej faktycznego wykonywania.

Należy uważać, żeby nie podpaść niemieckim instytucjom kontrolnym. Mogą one nałożyć karę i nakazać przerwanie wykonywania usługi, jeśli zaistnieje podejrzenie, że w praktyce charakter pracy świadczonej przez Ciebie jakiemuś stałemu zleceniodawcy nie różni się niczym od sytuacji, w której byłyby on po prostu twoim pracodawcą. Należy więc przede wszystkim unikać wykonywania zleceń wciąż dla tego samego zleceniodawcy.
W przypadku działalności transgranicznej trzeba też potrafić wykazać, że istotna część działalności ma miejsce w Polsce.

Wybór pomiędzy stałą a transgraniczną formą prowadzenia działalności skutkuje również konsekwencjami podatkowymi. Stała działalność będzie podlegała opodatkowaniu również w państwie, w którym jest faktycznie wykonywana, działalność transgraniczna, co do zasady, tylko w państwie zamieszkania przedsiębiorcy (lub siedziby). Od powyższej generalnej zasady istnieją liczne wyjątki i w praktyce każdy przypadek należy analizować indywidualnie.
Jest też różnica, czy jako samozatrudnieni wykonujemy zlecenia dla niemieckich kontrahentów, czy też dla osób prywatnych. Różnica ta będzie skutkować sposobem naliczania i odprowadzania podatku VAT. W pierwszym przypadku podatek VAT płaci strona niemiecka (której wystawiamy fakturę ze stawka zerową), w drugim – sami odprowadzamy go do niemieckiego urzędu skarbowego, musimy więc zarejestrować się w Niemczech jako płatnik podatku VAT.

Jeśli decydujemy się na rejestrację firmy w Niemczech, sama procedura jest prosta, robi się to w jednym okienku. Sprawy podatkowe i księgowe nie są już tak prostą sprawą, należy oczywiście ustalić, jakie obowiązki ewidencyjne oraz informacyjne względem organów podatkowych ciążą na przedsiębiorcy w związku z wykonywaną działalnością, podobnie zresztą w przypadku działalności transgranicznej. Najlepszym rozwiązaniem, aby nie zgubić się w gąszczu skomplikowanego często i mniej znanego Polakom niemieckiego systemu podatkowego jest skorzystanie z jednego z ulokowanych w Niemczech polskich biur doradców podatkowych wyspecjalizowanych w tamtejszym prawie – najlepiej skontaktować się z doradcą jeszcze przed podjęciem działalności.

Coraz więcej Polaków w Niemczech decyduje się na samozatrudnienie (założenie działalności gospodarczej). Dla wielu osób własna działalność gospodarcza stwarza możliwości lepszego wynagrodzenia, dla innych jest jedyną możliwością podjęcia pracy w ogóle. Tendencja ta dotyczy szczególnie branży budowlanej, w której samodzielnie pracuje duża grupa specjalistów, np. spawaczy, elektryków, instalatorów, itp. Analizy pokazują, że można w ten sposób co najmniej podwoić swoje dochody. Osoba, która zamierza podjąć działalność za granicą (przez którą należy rozmieć faktyczne wykonywanie czynności za granicą, a nie jedynie zgłoszenie wykonywania działalności w danym kraju) powinna w pierwszej kolejności rozważyć formę jej wykonywania. Przede wszystkim działalność może być wykonywane […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!