O EURESie słów kilka

Wyjazd do pracy za granicę bez „nagranej” uprzednio pracy to oczywiście ryzyko, tym bardziej, że codzienne życie bywam tam sporo droższe, i zanim prace znajdziemy, to przywieziona z Polski kwota szybko się rozejdzie. Można więc spróbować poszukać pracy zdalnie, jeszcze z Polski. Najkorzystniejszą sytuacją jest załatwienie sobie pracy przez znajomych, którzy już mieszkają za granicą. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Jeśli chodzi o zdalne szukanie pracy, pozostaje opcja ogłoszeń czy pośrednictw. Trzeba jednak uważać na nieuczciwych pośredników czy podejrzane ogłoszenia. I tutaj pojawia się opcja pod nazwą EURES.

Organizacja Eures istnieje już od wielu lat, bo od 1993 roku, choć oczywiście jako organizacja obsługująca obywateli państw członkowskich EOG (czyli kraje EU + Norwegia, Islandia i Liechtenstein) a także Szwajcarii istnieje dla nas, Polaków, dopiero od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska weszła w struktury Unii Europejskiej. Eures jest siecią współpracy Komisji Europejskiej oraz publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG, a także ich partnerów na rynku pracy.

Organizacja ta, mówiąc najprościej, stanowi pośrednictwo pracy zagranicznej, gdzie zarówno pracodawcy mogą znaleźć pracowników, jak i pracownicy zagranicznych pracodawców. Oczywiście w granicach państw EOG + Szwajcarii, dotyczy to też wyłącznie obywateli tych krajów. Idea istnienia EURES’a bierze się z wpisanego w statut UE postulatu swobodnego, transgranicznego przepływu obywateli, szczególnie rąk do pracy tam, gdzie są one potrzebne.

W Polsce doradcy EURES pracują przy wojewódzkich urzędach pracy (ale w powiatowych urzędach także znajdziemy oferty pracy z EURES, np. wywieszone w gablotach). Dokumenty aplikacyjne na wybrane ogłoszenie wysyła się mailem do doradcy EURES do  wskazanego w ogłoszeniu wojewódzkiego urzędu pracy. Czasem muszą to być dokumenty w języku pracodawcy.

Najważniejszym atutem EURES jest to, iż zgodnie z zapisami statutowymi „publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy”. Mamy więc przede wszystkim o wiele większe prawdopodobieństwo, iż oferta z pośrednictwa EURES nie jest ofertą nieuczciwą.

Oferty pracy dostępne w EURES przeznaczone są nie tylko dla osób bezrobotnych, ale także dla pracujących, zainteresowanych zmianą miejsca pracy.

Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne. Można tam zarejestrować własny profil, umożliwiający załączenie CV.

Warto korzystać z polskiej strony EURES, stanowi ona bowiem swoisty filtr ofert od pracodawców szczególnie zainteresowanych pracownikami z Polski.

Pamiętajmy, że umowa z zagranicznym pracodawcą zostaje zawarta, co do zasady, zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że ewentualne roszczenia muszą być kierowane do sądu tego kraju i przez tamtejszy sąd będą rozwiązywane spory.

Wyjazd do pracy za granicę bez „nagranej” uprzednio pracy to oczywiście ryzyko, tym bardziej, że codzienne życie bywam tam sporo droższe, i zanim prace znajdziemy, to przywieziona z Polski kwota szybko się rozejdzie. Można więc spróbować poszukać pracy zdalnie, jeszcze z Polski. Najkorzystniejszą sytuacją jest załatwienie sobie pracy przez znajomych, którzy już mieszkają za granicą. Nie każdy jednak ma taką możliwość. Jeśli chodzi o zdalne szukanie pracy, pozostaje opcja ogłoszeń czy pośrednictw. Trzeba jednak uważać na nieuczciwych pośredników czy podejrzane ogłoszenia. I tutaj pojawia się opcja pod nazwą EURES. Organizacja Eures istnieje już od wielu lat, bo od 1993 roku, […]

Czytaj artykuł