Emerytura w Polsce z pracy zagranicznej

Nie ważne czy przebywamy w Polsce, czy za granicą – dużą część naszego życia wypełnia praca. W pewnym momencie nadchodzi jednak ten etap, w którym chcemy od niej odpocząć, aby móc w spokoju przeżyć starość. Przydatne do tego są oczywiście pieniądze. Każdy, kto podejmuje pracę, chciałby otrzymywać emeryturę, najlepiej taką, która pozwoli na swobodne życie na poziomie. Jak wiadomo, w większości przypadków o wysokiej emeryturze można sobie pomarzyć, nie mówiąc już o niepokojącej sytuacji budżetu państwa. Dlatego też warto być świadomym kwot, które będziemy otrzymywać po odejściu od pracy. W wypadku osób pracujących w różnych krajach jest oczywiście możliwość otrzymywania emerytury z większej liczby źródeł i zsumowania tych kwot.

Jak otrzymać emeryturę w Polsce z pracy za granicą?

Wielu polskich emigrantów zarobkowych planuje wrócić kiedyś do Polski. Co roku jest ich około 200 tysięcy. Najwięcej z nich wraca tu z powodu rodziny. Większości przysługuje emerytura zarówno z zagranicy, jak i z Polski. Możliwość pobierania emerytury z kilku krajów gwarantują umowy zawierane między krajami. Świadczenie otrzymają osoby podejmujące legalną pracę i odprowadzające składki emerytalne. Przepracowane w kilku krajach lata pracy oczywiście się sumują, co pozwala uzyskać z jednego kraju emeryturę minimalną, a z drugiego wyższą.

Chcąc otrzymywać emeryturę w Polsce uwzględniając też pracę zagraniczną, należy wypełnić wniosek EMP. Podczas składania go należy dostarczyć do ZUS-u wszystkie potrzebne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i odprowadzane składki w innych krajach.

Emerytura z Polski za granicą

Oczywiście, jeżeli ktoś z was pracował w Polsce, a później zdecydował jednak, że resztę życia spędzi w innym państwie, ma prawo pobierać część emerytury polskiej. Bez względu na kraj, w którym znajduje się ośrodek życia, wszędzie należy przedstawić dokumentację zatrudnienia u polskich pracodawców i dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia właśnie w Polsce.

Najwięcej osób wyjeżdża z Polski do pracy do innych krajów europejskich. Aby otrzymywać w nich emeryturę, należy przedstawić w placówce ubezpieczeniowej dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w Polsce, zaświadczenia pracy od polskich pracodawców oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresach odprowadzania składek.

Dla przebywających w Stanach Zjednoczonych przygotowany został wniosek PL-USA 4. Podstawą do przyznania tu polskiej emerytury jest posiadanie amerykańskiego numeru ubezpieczenia. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do placówki Social Security Administration.

Otrzymanie emerytury z Polski w Australii możliwe jest również tylko i wyłącznie dla osób, które są tu ubezpieczone. Aby ubiegać się o emeryturę polską, należy wypełnić dokument PL-AU 3. Można go złożyć w placówce Department of Human Services.

Aby natomiast otrzymywać emeryturę z Polski w Kanadzie, należy wypełnić wniosek CAN-PL 1. Podobnie jak w USA i Australii podstawą do przyznania tam polskiej emerytury jest posiadanie numeru ubezpieczenia. Wniosek można złożyć w Service Canada.

Ważną czynnością, jaką należy wykonać przy wypełnianiu tych wniosków, jest podanie „numeru identyfikacyjnego w Polsce” – powinien to być numer PESEL. Wiadomo jednak, że nie każdy mieszkający w innym państwie go posiada. W takiej sytuacji powinien podać numer dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu, a w wypadku ich braku lub braku ich ważności można zamiast nich podać numer paszportu, lub dowodu zagranicznego.

Wszelkie potrzebne informacje można oczywiście otrzymać w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

Nie ważne czy przebywamy w Polsce, czy za granicą – dużą część naszego życia wypełnia praca. W pewnym momencie nadchodzi jednak ten etap, w którym chcemy od niej odpocząć, aby móc w spokoju przeżyć starość. Przydatne do tego są oczywiście pieniądze. Każdy, kto podejmuje pracę, chciałby otrzymywać emeryturę, najlepiej taką, która pozwoli na swobodne życie na poziomie. Jak wiadomo, w większości przypadków o wysokiej emeryturze można sobie pomarzyć, nie mówiąc już o niepokojącej sytuacji budżetu państwa. Dlatego też warto być świadomym kwot, które będziemy otrzymywać po odejściu od pracy. W wypadku osób pracujących w różnych krajach jest oczywiście możliwość otrzymywania […]

Czytaj artykuł