Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jadąc za granicę możemy, tak jak wszędzie, rozchorować się bądź ulec wypadkowi. Prawdopodobieństwo takich zdarzeń w przypadku wyjazdu jest nawet większe, co wynika ze zmiany pewnych stałych do tej pory czynników, np. klimatu, diety, trybu życia, a także np. z nieznajomości terenu, kultury, miejsc niebezpiecznych, samego faktu bycia obcym, przyjezdnym, także np. nieprzywyknięcia do ruchu lewostronnego itp. Koszty leczenia za granicą pokrywane z własnej kieszeni mogą być natomiast, jak wiemy, przytłaczająco wysokie.

Jeśli jednak w grę wchodzi wyjazd do któregoś z krajów Unii Europejskiej (a także do niektórych innych, stowarzyszonych z UE) i jesteśmy w Polsce ubezpieczeni w NFZ, możemy, pod pewnymi warunkami, skorzystać z tego ubezpieczenia także podczas pobytu za granicą. Służy do tego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, o którą musimy zawnioskować jeszcze przed planowanym wyjazdem.

Posiadanie tej karty daje nam możliwość korzystania z bezpłatnej (choć nie zawsze – patrz niżej) opieki medycznej w kraju, który odwiedzamy. Innymi słowy, jadąc np. do Niemiec, z taką kartą mamy takie same prawa do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej jak ubezpieczony tam Niemiec.

Żeby uzyskać kartę EKUZ, trzeba mieć aktualne ubezpieczenie w NFZ (czyli odprowadzać składki, np. z tytułu bycia zatrudnionym albo zarejestrowanym bezrobotnym, rencistą, emerytem itd., można też opłacać sobie składki prywatnie). Aby wyrobić sobie kartę EKUZ, trzeba udać się do siedziby NFZ lub skontaktować się z nią w inny sposób (internet, poczta). Karta wydawana jest niezwłocznie (lub tymczasowe zaświadczenie zastępcze).

Pamiętajmy jednak, że:

  • karta EKUZ jest po to, żeby móc bezpiecznie odwiedzać czasowo inne kraje w różnych celach (a nie w przypadkach przeprowadzki czy zmiany miejsca pobytu na dłużej). Z tego też powodu karta ta ma też swój ograniczony maksymalnie do paru miesięcy okres ważności (zobacz niżej). Jeśli zmieniamy miejsce zwykłego pobytu i chcemy korzystać z ubezpieczenia krajowego (na przykład pracownicy transgraniczni, emeryci, urzędnicy służby cywilnej) należy zarejestrować się poprzez dokument S1.
  • w ramach karty EKUZ możemy korzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z przyczyn medycznych. O tym, które to będą świadczenia zawsze decyduje lekarz,
  • będąc za granicą, korzystamy z publicznej opieki zdrowotnej na warunkach tamtejszych, a nie polskich. Może być więc tak, że przebywając przykładowo w Niemczech będziemy musieli zapłacić za jakąś usługę medyczną, tak jak i każdy ubezpieczony Niemiec, choćby w Polsce analogiczna usługa byłaby całkowicie refundowana w ramach ubezpieczenia. Może się też zdarzyć sytuacja odwrotna. Warto jednak wiedzieć, że w większości krajów, w których działa karta EKUZ, obowiązuje system współpłacenia, czyli pokrywania części kosztów przez pacjenta,
  • ubezpieczenie działa jedynie w placówkach funkcjonujących w ramach publicznej opieki zdrowotnej w danym kraju (za prywatną wizytę czy usługę zapłacisz, tak jak i u nas),
  • karta ma swój termin ważności, zależny od tytułu do ubezpieczenia, kategorii uprawnień oraz celu wyjazdu. Przykładowo dla osoby zatrudnionej jadącej w celu turystycznym będzie to 6 miesięcy, natomiast jadący w tym celu za granicę zarejestrowany bezrobotny otrzyma kartę ważną na okres 2 miesięcy (ale patrz punkt poniżej!). Zarejestrowany bezrobotny ma prawdo jechać za granicę także w celu poszukiwania tam pracy – zostaje on wówczas, na podstawie dokumentu U2 wydanego przez PUP „przeniesiony” (wraz z ewentualnym zasiłkiem) do tamtejszych, odpowiednich służb zatrudnienia. Taki bezrobotny dostanie kartę EKUZ na okres, który widnieje na dokumencie U2,
  • jeśli utraciliśmy z jakiegoś powodu prawo do świadczeń (czyli status osoby ubezpieczonej w NFZ) jeszcze w okresie ważności karty, to NFZ może pociągnąć nas do zwrotu kosztów za uzyskane po utracie tego prawa leczenie. Status taki można utracić np. w wyniku upływu 30 dni od rozwiązania umowy o pracę, albo np. z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim!).

W razie np. zgubienia karty i konieczności skorzystania z publicznej opieki zdrowotnej, możemy skontaktować się NFZ w celu uzyskania Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego kartę EKUZ.

Pamiętajmy też, że karta EKUZ nie zastępuje prywatnego ubezpieczenia na pobyt za granicą – nie pokryjemy z niej zatem żadnych kosztów związanych np. z niewywiązaniem się przewoźnika z terminów w rozkładzie jazdy itd. O tego typu ubezpieczenie też warto zadbać!

Jadąc za granicę możemy, tak jak wszędzie, rozchorować się bądź ulec wypadkowi. Prawdopodobieństwo takich zdarzeń w przypadku wyjazdu jest nawet większe, co wynika ze zmiany pewnych stałych do tej pory czynników, np. klimatu, diety, trybu życia, a także np. z nieznajomości terenu, kultury, miejsc niebezpiecznych, samego faktu bycia obcym, przyjezdnym, także np. nieprzywyknięcia do ruchu lewostronnego itp. Koszty leczenia za granicą pokrywane z własnej kieszeni mogą być natomiast, jak wiemy, przytłaczająco wysokie. Jeśli jednak w grę wchodzi wyjazd do któregoś z krajów Unii Europejskiej (a także do niektórych innych, stowarzyszonych z UE) i jesteśmy w Polsce ubezpieczeni w NFZ, możemy, pod […]

Czytaj artykuł