Dania – mała ale i bogata

Małe państwo,  jakim jest Dania, ściągnęła do siebie już blisko 36518 Polaków.  Jak to możliwe?

Duńskie przepisy prawne

Osoby, które przyjeżdżają do Danii mogą przebywać tam w celach turystycznych do 3 miesięcy, a jeśli poszukujemy pracy, nasz pobyt może przedłużyć się aż do 6 miesięcy. Co jeśli upłynie ten czas? W przypadku znalezienia pracy należy zalegalizować swój pobyt poprzez złożenie odpowiedniego wniosku oraz załączników do  Urzędu Wojewódzkiego, właściwego dla miejsca zamieszkania. Czy to jednak wystarczy?

Osoba pragnąca otrzymać zgodę na stały pobyt musi spełnić przynajmniej jeden z czterech warunków:

 • musi posiadać deklarację pracodawcy, bądź umowę o pracę podpisaną przynajmniej miesiąc przed złożeniem wniosku, ważne jest aby poziom wynagrodzenia zawarty w umowie pozwolił nam na samodzielne utrzymanie się w Danii,
 • osoba musi prowadzić własną działalność,
 • uczeń lub student oraz dokumentacja potwierdzająca
 • płynność finansowa – czyli wystarczające środki na utrzymanie, w tym celu należy okazać wyciąg z konta bankowego.

Jak złożyć wniosek zarejestrowania naszego pobytu w Danii?

Możliwości mamy trzy:

 • drogą pocztową lub elektroniczną,
 • osobiście – w tym celu należy udać się do Urzędu Wojewódzkiego,
 • poprzez duńską placówkę dyplomatyczną za granicą.

Ważne jest, aby po otrzymaniu zaświadczenia dotyczącego zarejestrowania pobytu, udać się do Biura Obsługi Obywateli. Tam musimy otrzymać numer CPR oraz żółtą kartę, czyli kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Po dopełnieniu formalności, po około tygodniu otrzymujemy informację o nadaniu numeru CPR (jest to odpowiednik naszego numeru PESEL). Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać ten numer?

 • posiadać pozwolenie na pobyt
 • posiadać miejsce zamieszkania
 • przebywać w Danii więcej niż 3 miesiące.

A na koniec kilka słów na temat duńskich zarobków…

Poniżej przedstawiam minimalne stawki godzinowe kilku branży:

 • robotnik portowy – 208 DKK
 • monter rusztowań – 196 DKK
 • składy browarnicze – 166 DKK
 • budownictwo – 157 DKK
 • drobiarstwo – 137 DKK
 • kelner, kucharz – 153 DKK
 • przemysł papierniczy 149 DKK

Pracy najlepiej szukać poprzez strony internetowe, jak na przykład jobnet.dk.

Adres Urzędu Wojewódzkiego – www.statavorvaltningen.dk

Małe państwo,  jakim jest Dania, ściągnęła do siebie już blisko 36518 Polaków.  Jak to możliwe? Duńskie przepisy prawne Osoby, które przyjeżdżają do Danii mogą przebywać tam w celach turystycznych do 3 miesięcy, a jeśli poszukujemy pracy, nasz pobyt może przedłużyć się aż do 6 miesięcy. Co jeśli upłynie ten czas? W przypadku znalezienia pracy należy zalegalizować swój pobyt poprzez złożenie odpowiedniego wniosku oraz załączników do  Urzędu Wojewódzkiego, właściwego dla miejsca zamieszkania. Czy to jednak wystarczy? Osoba pragnąca otrzymać zgodę na stały pobyt musi spełnić przynajmniej jeden z czterech warunków: musi posiadać deklarację pracodawcy, bądź umowę o pracę podpisaną przynajmniej miesiąc przed złożeniem […]

Czytaj artykuł