CWI, EURES, UWV, SVB

Mówiąc o Holandii, warto wiedzieć co kryją za sobą skróty CWI, EURES, UWV, SVB? Zapoznajmy się z ich znaczeniem.

CWI

CWI  to nic innego jak holenderski Urząd Pracy i Dochodów,czyli Het Centrum voor Werk en Inkomen. Co to oznacza dla osób chcących podjąć pracę w Holandii? CWI stanowi punkt informacyjny dla tych, którzy poszukują zatrudnienia w Holandii. Oddziały CWI znajdują się w większości holenderskich gmin, a dokładny adres można znaleźć na stronie internetowej www.cwinet.nl. CWI to również miejsce, do którego możemy udać się w celu uzyskania informacji na temat zwolnienia oraz uzyskać ewentualny zasiłek dla osób bezrobotnych. Informacji na temat pracy w Holandii można szukać także na stronie www.werk.nl.

EURES 

EURES, czyli EURopean Employment Services, to nic innego jak Europejskie Służby Zatrudnienia. Co to oznacza? EURES to swoisty rodzaj sieci oparty na współpracy pomiędzy takimi jednostkami jak Komisją Europejską, biurami pracy krajów Europejskich Obszaru Gospodarczego, a także innymi instytucjami regionalnymi oraz krajowymi, które specjalizują się w kwestiach zatrudnienia. Co należy rozumieć przez takie instytucje? Są to przede wszystkim  związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz organy administracji publicznej. Czym dokładnie zajmuje się EURES? EURES to przede wszystkim pomoc dla ludzi szukających pracy, zajmuje się również doradztwem, wspomaganiem pracowników i pracodawców, wspiera także osoby pragnące skorzystać z praw do swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej.

UWV

UWV to agencja zajmująca się wypłatą zasiłków dla osób bezrobotnych, oraz innych zasiłków takich jak: chorobowe, ciążowe czy rentowe. Jest też inaczej nazywana Agencją Opieki Społecznej. Jak można skontaktować się z Agencją Opieki Społecznej? Za pomocą telefonu, dzwoniąc pod numer 0900 92 94, bądź za pomocą internetu, korzystając ze strony internetowej www.uwv.nl (strona jest dostępna wyłącznie w języku niderlandzkim).

SVB

SVB to Bank Ubezpieczeń Społecznych. Zajmuje się on podstawowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz dodatkiem na dzieci. Zasady funkcjonowania tej Instytucji dostępne są pod adresem www.svb.nl. Można kontaktować się także telefonicznie, pod numerem 020 656 56 56.

Mówiąc o Holandii, warto wiedzieć co kryją za sobą skróty CWI, EURES, UWV, SVB? Zapoznajmy się z ich znaczeniem. CWI CWI  to nic innego jak holenderski Urząd Pracy i Dochodów,czyli Het Centrum voor Werk en Inkomen. Co to oznacza dla osób chcących podjąć pracę w Holandii? CWI stanowi punkt informacyjny dla tych, którzy poszukują zatrudnienia w Holandii. Oddziały CWI znajdują się w większości holenderskich gmin, a dokładny adres można znaleźć na stronie internetowej www.cwinet.nl. CWI to również miejsce, do którego możemy udać się w celu uzyskania informacji na temat zwolnienia oraz uzyskać ewentualny zasiłek dla osób bezrobotnych. Informacji na temat pracy […]

Czytaj artykuł