Chcesz uzyskać niemieckie obywatelstwo? Co musisz zrobić?

Mieszkasz w Niemczech na tyle długo, że chcesz starać się o paszport? Warto! Sprawdź, jak to zrobić. 

Polacy przez wiele lat mieszkający i pracujący na terenie Niemiec, mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. Dlaczego warto to zrobić? Z pewnością jest wiele plusów, a podstawowe z nich wiążą się z większymi uprawnieniami w kraju i możliwością podróżowania bez wiz do wielu miejsc m.in. do Stanów Zjednoczonych. 

Jak uzyskać obywatelstwo niemieckie? 

Tak jak wspominaliśmy wyżej, jest opcja raczej zarezerwowane dla osób, które od lat żyje w Niemczech. Tu należy udowodnić wieloletni związek z krajem m.in. przez prowadzoną firmę, małżeństwo, czy dzieci. Nie jest to jednak reguła, bo poza tą grupą, jeszcze prostszym sposobem na uzyskanie obywatelstwa niemieckiego, jest udowodnienie, że któryś z przodków miał korzenie niemieckie.

Małżeństwo a obywatelstwo w Niemczech 

Osoby, które Przebywają na terenie Niemiec przynajmniej trzy lata i są w małżeństwie z obywatelem Niemiec przynajmniej od 2 lat, mogą ubiegać się o obywatelstwo Niemieckie. Państwo Facebook bardzo wyczulone na oszustwa w tej sferze, nie radzimy zatem podejmować działań takich jak fikcyjne małżeństwo na potrzeby zdobycia obywatelstwa. Jeżeli w trakcie ubiegania się o obywatelstwo niemieckie, zachodzą okoliczności mogące wskazywać na proces rozwodowy, osoba ubiegająca się, nie otrzyma obywatelstwa niemieckiego. Osoba, która będzie składać dokumenty o przyznanie obywatelstwa niemieckiego, będzie musiała zobowiązać się do przestrzegania niemieckiego prawa i porządku, respektowania kultury itp. Niezbędne będzie też udowodnienie swojej sytuacji finansowej. 

Wieloletni pobyt, a obywatelstwo niemieckie 

Obywatelstwo ze względu na długoletni pobyt w kraju, mogą otrzymać osoby, które przebywają na terenie Niemiec przynajmniej osiem lat. Muszą one także zdać egzamin z języka niemieckiego oraz znajomości kultury, struktury politycznej, historii i innych równie ważnych zagadnień. 

Pochodzenie przodków, a obywatelstwo niemieckie

Mówi się, że jest to najprostsza droga do uzyskania obywatelstwa niemieckiego. Jeżeli jesteśmy dziećmi Niemki lub Niemce, to automatycznie otrzymujemy obywatelstwo niemieckie. Jeżeli jednak to, któryś z naszych przodków  tj. dziadkowie, pradziadkowie…byli Niemcami, to musimy to udowodnić, przedstawiając ich akt urodzenia. Ponadto niezbędne będzie udokumentowanie pokrewieństwa, czyli dostarczenie aktów urodzenia, ślubów itp. Z pewnością procedura ta może zająć sporo czasu, ale jeżeli udowodnimy, że mamy korzenie niemieckie, to państwo powinno przyznać nam obywatelstwo. 

W tym miejscu pojawia się wyjątek, ponieważ osoby, które Ubiegają się o obywatelstwo niemieckie, a urodziły się przed rokiem 1975, mogą starać się o to na nieco innych warunkach. Obywatelstwo uzyskają tylko w linii po swoim ojcu. Osoby urodzone po 1 lipca 1993 roku i będące dziećmi nieślubnymi mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie po linii matki. Ponadto osoby, które urodziły się po 1 lipca 1975 roku, mogą ubiegać się o obywatelstwo po linii ojca, gdy ich ojciec był Niemcem, przeprowadzono badania genetyczne na ojcostwo w Niemczech bądź uznanie ojcostwa odbyło się przed 23 rokiem życia dziecka. 

Dziecko, a obywatelstwo niemieckie 

Obecnie dzieci, które rodzą się na terenie Niemiec, mają przyznane obywatelstwo niemieckie, o ile jeden z rodziców przebywał na terenie przynajmniej przez osiem lat. Takie obywatelstwo dziecko otrzymuje po ukończeniu 18 lat i wypełnieniu adekwatnych dokumentów. W tym momencie może on również zrzec się obywatelstwa niemieckiego lub przyjąć dwa (np. niemieckie i polskie)… Za same dotyczy dzieci urodzonych po 2000 r. Dzieci urodzone przed 2000 r. muszą biegać się w przyszłości o obywatelstwo niemieckie, bo sam fakt urodzenia nie daje im tego przywileju.

Procedura przyznania obywatelstwa niemieckiego 

Najpierw należy złożyć w ratuszu miasta odpowiednie dokumenty, które znajdziecie na stronach konsulatów generalnych Niemiec na terenie Polski. Można je także znaleźć na stronie internetowej miasta, w którym na co dzień mieszkacie w Niemczech. Cena za ubieganie się o obywatelstwo wynosi około 250 euro, a w przypadku dzieci 55 euro. Jest to opłata za neutralizację. Jeżeli wniosek jest rozpatrzony z wynikiem negatywnym, to opłata za obywatelstwo wyniesie 10 euro, a kiedy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie 25 euro. 

Uwaga! Wniosek ma być wypełniony w języku niemieckim. Podobnie wszystkie załączniki. 

Co ważne, każdorazowo gdy ubiegamy się o obywatelstwo niemieckie, musimy udowodnić swoją biegłą znajomość języka niemieckiego! Może to być dokument ukończenia szkoły, certyfikat znajomości języka itp. 

Mieszkasz w Niemczech na tyle długo, że chcesz starać się o paszport? Warto! Sprawdź, jak to zrobić.  Polacy przez wiele lat mieszkający i pracujący na terenie Niemiec, mogą ubiegać się o obywatelstwo niemieckie. Dlaczego warto to zrobić? Z pewnością jest wiele plusów, a podstawowe z nich wiążą się z większymi uprawnieniami w kraju i możliwością podróżowania bez wiz do wielu miejsc m.in. do Stanów Zjednoczonych.  Jak uzyskać obywatelstwo niemieckie?  Tak jak wspominaliśmy wyżej, jest opcja raczej zarezerwowane dla osób, które od lat żyje w Niemczech. Tu należy udowodnić wieloletni związek z krajem m.in. przez prowadzoną firmę, małżeństwo, czy dzieci. Nie […]

Czytaj artykuł