Gdzie załatwię paszport, wezmę ślub, czyli ambasada czy konsulat?

Ambasada czy konsulat? Co zrobić, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie będąc za granicą w pracy czy na wakacjach? Na myśl przychodzą nam instytucje, w których powiewa polska flaga, ale czy wiemy, w którym z tych miejsc załatwimy interesującą nas sprawę? Dziś opowiem Wam o różnicach między ambasadą i konsulatem oraz o tym, gdzie zwrócić się o pomoc w konkretnych przypadkach.

Podczas pobytu zarobkowego czy wyjazdu wakacyjnego za granicę mogą zdarzyć się nieprzewidziane przez nas sytuacje lub takie, z którymi po prostu nie potrafimy sobie poradzić – czy to ze względu na nieznajomość języka czy przepisów. Z pomocą przychodzą nam reprezentacje naszego kraju w danym państwie. Są to ambasady i konsulaty. Czym one są dokładnie?

Ambasada (na czele z ambasadorem jako odpowiednikiem głowy państwa na obczyźnie) jest najważniejszą placówką naszego państwa za granicą. Jej rolą jest przede wszystkim kształtowanie dobrych stosunków między dwoma państwami (reprezentowanym przez ambasadora i tym, które „gości” w swoich granicach daną ambasadę)i „promowanie własnego kraju”. Jest to złożona organizacja, o czym świadczy mnogość wydziałów, na które się ona dzieli (m.in. polityczny, ekonomiczny, wojskowy). Można jednak powiedzieć, że to taki „dom” daleko od domu, bowiem na terenie ambasady obowiązuje prawo państwa, które ona reprezentuje, a zatem – w naszym przypadku, prawo polskie.

Sytuacja taka nie dotyczy jednak konsulatów, które wprawdzie są organem niższej rangi, ale przez to ich rolą jest bycie bliżej ludzi i pomoc w tych podstawowych sprawach. Co ważne, ambasada danego państwa (tu: Polski) jest jedna i znajduje się zwykle w stolicy kraju, w którym udziela pomocy rodakom. Konsulaty z kolei występują w kilku miastach (w zależności od zapotrzebowania) tak, by potrzebujący pomocy mogli bez większych trudności skontaktować się z nią i – w razie potrzeby – dotrzeć do niej. Konsul jest urzędnikiem, a sam konsulat odpowiednikiem administracji publicznej, czyli oprócz funkcji reprezentatywnej pomaga w „papierologii” rodakom pracującym czy podróżującym za granicą, na przykład pomagając w kwestiach nieaktualnych dowodów osobistych, wydając i wznawiając paszporty (ważne np. przy składaniu dokumentów o zwrot podatku!), rozpatrując wnioski o nadanie obywatelstwa czy też prowadząc urząd stanu cywilnego. To tam powinniśmy skierować swe kroki w razie problemów prawnych – konsul dba o przestrzeganie praw i interesów obywateli polskich, czuwa też nad ich ochroną prawną w razie pozbawienia wolności. W uzasadnionych przypadkach może także np. udzielić pomocy finansowej na pokrycie kosztów (do całkowitego lub częściowego zwrotu poniesionych kosztów)powrotu obywatela do Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek obywateli konsul wykonuje czynności notarialne. Warto pamiętać jednak, że za wykonywane czynności konsularne konsul pobiera opłaty, co nie powinno jednak dziwić, ponieważ za podobne „usługi” w kraju również przecież należy się opłata.

W razie wątpliwości, pełen zakres działań konsula możemy znaleźć w Ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

fot. https://berlin.msz.gov.pl

Ambasada czy konsulat? Co zrobić, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie będąc za granicą w pracy czy na wakacjach? Na myśl przychodzą nam instytucje, w których powiewa polska flaga, ale czy wiemy, w którym z tych miejsc załatwimy interesującą nas sprawę? Dziś opowiem Wam o różnicach między ambasadą i konsulatem oraz o tym, gdzie zwrócić się o pomoc w konkretnych przypadkach. Podczas pobytu zarobkowego czy wyjazdu wakacyjnego za granicę mogą zdarzyć się nieprzewidziane przez nas sytuacje lub takie, z którymi po prostu nie potrafimy sobie poradzić – czy to ze względu na nieznajomość języka czy przepisów. Z pomocą przychodzą […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!