ABC głosowania za granicą – dziś ostatni dzień zgłoszeń!

flaga Polski

Ostatnie dni dzielą Polaków od wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Trwają debaty, a kandydaci stają na rzęsach, by przekonać do siebie i racji swoich partii wyborców. Choć do Polonii docierają tylko echa przedwyborczego zamieszania, także poza granicami Polski można oddać głos. Jak tego dokonać? Przeczytajcie, bo dziś ostatni dzień zgłoszeń!

28 września 2015 roku ruszyła rejestracja obywateli polskich, chcących oddać swoje głosy OSOBIŚCIE w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów za granicą. Trwać będzie do trzech dni przed dniem wyborów, czyli… do dzisiaj. Prawo udziału w wyborach parlamentarnych w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Głosy oddawać można także korespondencyjnie, jednak taki zamiar należało zgłaszać do 7 października, więc jeśli dziś podejmujemy decyzję o chęci oddania głosów, pozostało nam jedynie głosowanie osobiste. W tym celu utworzono 250 obwodów wyborczych (pełna lista obwodów dostępna w rozporządzeniu Ministra SZ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą). Wyborcy zagraniczni będą głosować na kandydatów do Sejmu zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 oraz do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.

Rejestracja głosujących odbywa się internetowo, poprzez stronę ewybory.msz.gov.pl, do czego potrzebne będą numer PESEL i ważny polski paszport i dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu). Oprócz danych z dokumentów tożsamości, należy wybrać typ głosowania – osobiste lub korespondencyjne (zważając na fakt, że dziś przypada ostatni dzień składania deklaracji, nie jestem pewny, czy arkusze dotrą na czas), kraj i komisję, w której planujemy oddać głos. Tego typu rejestracja skutkuje wygenerowaniem potwierdzeniem w formacie PDF, które zostaje także wysłane na podany w formularzu adres e-mail. Oczywiście można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane. Dopisani do list wyborców przez konsula, udajemy się do właściwego (wskazanego podczas rejestracji) obwodu głosowania i w dniu 25 października w godzinach 9.00-21.00 czasu miejscowego możemy oddać głosy. Nie będąc pewnymi, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów, dobrze wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Mając taki dokument, można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub… na polskim statku morskim. Osoba z zaświadczeniem zostaje z urzędu skreślana ze spisu wyborców we wskazanym wcześniej miejscu i dopisywana do właściwego, w którym stawi się faktycznie. Wnioski o zaświadczenia także składa się do dziś włącznie.

Powyższe przedstawione procedury obowiązują zarówno wyborców stale zamieszkałych za granicą, jak i tych stale zamieszkałych w Polsce, ale przebywających czasowo za granicą. Chociaż temat uczestnictwa w wyborach osób niezamieszkałych w Polsce jest dyskusyjny, warto śledzić sytuację w Polsce i wpływać na losy swojego kraju rodzinnego, bowiem będąc za granicą wciąż śledzimy np. tematy zatrudnienia czy podatków.  Polska przecież wciąż czeka na nasz powrót.

Ostatnie dni dzielą Polaków od wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Trwają debaty, a kandydaci stają na rzęsach, by przekonać do siebie i racji swoich partii wyborców. Choć do Polonii docierają tylko echa przedwyborczego zamieszania, także poza granicami Polski można oddać głos. Jak tego dokonać? Przeczytajcie, bo dziś ostatni dzień zgłoszeń! 28 września 2015 roku ruszyła rejestracja obywateli polskich, chcących oddać swoje głosy OSOBIŚCIE w wyborach do Sejmu i Senatu RP w jednym z obwodów za granicą. Trwać będzie do trzech dni przed dniem wyborów, czyli… do dzisiaj. Prawo udziału w wyborach parlamentarnych w obwodach utworzonych za granicą ma […]

Czytaj artykuł

Zamów ofertę bez zobowiązań!

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie
w ciągu 24h!