Telefon 0800-5151, czyli Inspekcja Pracy w Holandii

W niedawnym poście opisywałem system instytucji w Wielkiej Brytanii, do których można zwrócić się aby wyegzekwować swoje prawa pracownicze. System odpowiedzialności, nadzoru i kontroli jest tam nieco skomplikowany, bo jedna instytucja odpowiada za nadzór nad prawem pracy, inna nad przestrzeganiem przepisów bhp, w dodatku odpowiedzialność za nadzór jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy różna jest w zależności od branży.

W Holandii, podobnie jak w Polsce, system ten jest prostszy: istnieje jedna instytucja, do której można zwrócić się zarówno w przypadku łamania praw pracowniczych, jak i w sprawach związanych z niebezpieczeństwami czy warunkami zagrażającymi zdrowiu w miejscu pracy. Instytucją tą jest odpowiednik polskiego PIP, czyli Arbeidinspectie. Do zakresu jej działania wchodzą kontrole prewencyjne, reakcyjne (w wyniku skargi czy wypadków) oraz działania doradcze. Możemy tam więc zgłosić między innymi wykorzystywanie pracowników, zaniżanie wynagrodzenia, nieuczciwą konkurencję, zbyt długi czas pracy, odliczanie zbyt wysokich kwot na zakwaterowanie i dojazd, nielegalne zatrudnienie czy brak otrzymania dodatku urlopowego. Do Arbeidinspectie możemy też zgłosić nieprawidłowości w sektorze pracy tymczasowej (także po polsku), a także nieuczciwe biuro pośrednictwa pracy.

Każdego zgłoszenia można dokonać w pełni anonimowo (choć te są, wg samej inspekcji, trudniejsze do rozpatrzenia)

Poniżej krótko o podstawowych prawach pracowniczych w Holandii.

  • Pracodawca nie może wymagać od pracowników pracy przekraczającej średnio 48 godzin w tygodniu, w ciągu jednej zmiany maksymalny dozwolony czas pracy to 12 godzin, a w ciągu tygodnia 60 godzin. Przysługuje też co najmniej jedna przerwa podczas zmiany. Jeśli pracujemy w godzinach nocnych, to średni czas pracy w tygodniu nie może przekroczyć 40 godzin.

  • Odnośnie minimalnego wynagrodzenia, to podwyższane jest ono w Holandii każdego 1 stycznia i 1 lipca. Stawka minimalnego wynagrodzenia dla osób poniżej 23 lat jest niższa (zależnie od konkretnego wieku) niż dla starszych, aktualnie od 1 lipca 2014 minimalna stawka brutto dla tych starszych wynosi 345,05 Euro tygodniowo. Stawkę godzinową wyliczamy dzieląc tę kwotę przez taką liczbę godzin, która daje pełny etat tygodniowy w danej firmie (zależy to od sektora, zwykle etat tygodniowy wynosi 36, 38 lub 40 godzin).
  • Również w wynagrodzeniu akordowym przewidziane jest wynagrodzenie minimalne, powinno się je odnosić do normalnego tempa pracy, co oznacza, że jeżeli płacą nam np. za skrzynkę zebranych owoców, to w normalnym tempie podczas godziny powinniśmy zarobić nie mniej niż ustawowa minimalna stawka godzinowa.
  • Powyższe liczby dotyczą minimów ustawowych. Pamiętajmy jednak o tym, że pracodawca często zobowiązany jest układem zbiorowym pracy (porozumieniem między pracodawcą a związkami zawodowymi – CAO), które dotyczy WSZYSTKICH pracodawców i pracowników danej branży, a którego zapisy (np. dotyczące płacy, dodatku urlopowego czy wymiaru godzin pracy) są korzystniejsze niż minima ustawowe. W Holandii jest zasada, że jeśli pracodawca nie przestrzega minimów ustawowych, wówczas możemy poskarżyć się do Arbeidinspectie. Jeśli natomiast pracodawca nie przestrzega porozumień CAO, wówczas zwracamy się do związków zawodowych albo do SNCU (Fundacja ds. przestrzegania CAO dla pracowników biur pośrednictwa pracy, www.sncu.nl, 0180-642530). Tak naprawdę SNCU i SZW (Inspekcja Pracy) wymieniają się informacjami i informują się nawzajem, jeśli dane zgłoszenie leży w zakresie kompetencji którejś z tych instytucji, ale najpierw musimy wyrazić na to zgodę.

  • W kwestiach bhp-owskich, podobnie jak w Polsce, to pracodawca całkowicie odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, i na nim ciążą obowiązki z tym związane. Nie możemy być zatem obciążeni jakimikolwiek kosztami związanymi ze sferą bhp. I podobnie jak w Polsce, ta sama instytucja, czyli inspekcja pracy, zajmuje się nadzorem i kontrola tej sfery, tam też można dzwonić (tel. 0800-5151) w przypadku, gdy naszym zdaniem wykonujemy pracę, która może naruszać nasze (albo czyjeś) bezpieczeństwo.

Niestety, jak już pisałem we wcześniejszych postach, wykorzystywanie migrantów zarobkowych przez pracodawców holenderskich nie jest wcale zjawiskiem marginalnym, dlatego znajmy swoje prawa i wiedzmy, do kogo się zwrócić w przypadku ich łamania.

Przydatne linki:

www.rijksoverheid.nl/minimumloon

www.arbeidsinspectie.nl

W niedawnym poście opisywałem system instytucji w Wielkiej Brytanii, do których można zwrócić się aby wyegzekwować swoje prawa pracownicze. System odpowiedzialności, nadzoru i kontroli jest tam nieco skomplikowany, bo jedna instytucja odpowiada za nadzór nad prawem pracy, inna nad przestrzeganiem przepisów bhp, w dodatku odpowiedzialność za nadzór jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy różna jest w zależności od branży. W Holandii, podobnie jak w Polsce, system ten jest prostszy: istnieje jedna instytucja, do której można zwrócić się zarówno w przypadku łamania praw pracowniczych, jak i w sprawach związanych z niebezpieczeństwami czy warunkami zagrażającymi zdrowiu w miejscu pracy. Instytucją tą jest odpowiednik […]

Czytaj artykuł